Expedition 50

Erik Wagner ritar om IOGT-NTO-kartan

Nu är det klart att det är Erik Wagner som fått uppdraget att ta fram ett förslag för ny regionindelning för IOGT-NTO.

Vad är det du ska göra?

– Mitt uppdrag är att leda processen med att ta fram ett förslag på ny regionindelning. Det ingår också att ta fram en uppdragsbeskrivning för regionerna. Det får även konsekvenser för hur man jobbar centralt.

Hur ska det gå till?

– Det kommer att ske i dialog om med distrikten och även med förbundet. I viss mån även med de andra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen. Jag planerar att åka ut och träffa alla distriktsstyrelser.

När sätter du igång?

– Jag har redan mejlat alla distriktsordförande och några har också hunnit svara. Tre–fyra stycken har redan återkopplat och första mötet, med Blekinge, är redan inbokat. En del har hunnit påbörja egna processer och haft kontakt med angränsande distrikt eller tänkt en hel del själva på hur de vill ha det. Andra har inte kommit lika långt och är kanske inte heller lika sugna på en förändring. I vissa fall finns en stark identitet kopplad till distriktet. Vi får ta det den takt som folk mäktar med.

När ska arbetet vara klart?

– I maj är det tänkt att vi ska lägga fram ett skarpt förslag.

Hur tror du att det kommer att gå?

– Jag tror att det kommer att vara både lätt och svårt, men det ska bli kul. Jag tror att det här är rätt väg att gå. Och det är skönt att ha en fristående roll när jag jobbar med det här, säger Erik Wagner, som tidigare arbetade som förbundsstrateg på IOGT-NTO, men numera är förläggare på Idealista.

Som bollplank har Erik Wagner en processgrupp bestående av Andrine Winther och Erik Winnfors Wannberg från förbundsstyrelsen, distriktsordförandena Peter Bergström, Norrbotten, Viveca Aldebert, Kalmar och Per Wihlborg, Skåne, samt Linda Engström som representant för förbundskansliet.

Mer från Accent