IOGT-NTO

”Allt vi gör måste hänga ihop”

”Vi ska stärka allmänhetens bild av IOGT-NTO, så att fler vet vad vi gör och förstår varför vi behövs”. Det säger förbundsordföranden Johnny Mostacero.

– Det är viktigt hur vi uppfattas och att vi är relevanta i samhället. Då kan vi stå upp och ta fajten, och påverka ännu mer. För att kunna göra det behöver vi göra ett varumärkesarbete där vi tydligare definierar oss och internt känner att ”det här är vårt IOGT-NTO”. Att vi höjer självkänslan är en viktig del, säger Johnny Mostacero, som nyligen gått ut med målet att IOGT-NTO under hans ordförandetid ska växa till 50 000 medlemmar.

Att färre svenskar tycker att IOGT-NTO:s arbete är viktigt, andelen sjönk från 51 procent i Ipsos Organisationsindex år 2008, till 44 procent år 2015, var ett av skälen till att inleda ett varumärkesarbete, säger han.

– Det är en förändring som troligtvis hänger ihop med det förändrade medielandskapet. Vi har mycket bra verksamhet, men det vi gör måste synas ännu mer.

Varumärkesarbetet och kommunikationsplanen är båda delar av den sexåriga strategi som IOGT-NTO:s kongress beslutade om i somras.

– Vår kommunikation måste lira bättre med vad vi faktiskt gör. Vi är som folkrörelse duktiga på sociala medier, men vi har mycket, mycket mer att göra där.

I Organisationsindex 2015 framkommer att hela 72 procent av de intervjuade tror att IOGT-NTO sysslar med insamlingsverksamhet. En missuppfattning som Johnny Mostacero ser fördelar med.

– Vi har som folkrörelse ingen egentlig tradition av att syssla med insamling, ändå förknippar allmänheten i hög grad oss med det. Eftersom det numer är en rörelsegemensam angelägenhet för oss att tillsammans med övriga förbund utveckla insamlingsdelen är det bra. Det innebär att steget inte är särskilt långt till att stödja oss, men då måste de också bättre förstå vad vi gör, till exempel känna till vårt biståndsarbete. Där finns också en jättetydlig koppling till Vit Jul. Allt vi gör hänger ihop.

Att allt hänger ihop är något Johnny Mostacero återkommer till.

– Allt vi gör måste hänga ihop, inte minst med hur vi kommunicerar det. Till exempel begreppet alkoholnormen, där vi har ett jätte­viktigt och stort arbete framför oss. Jag googlade nyligen på ordet ”alkoholindustrin”, och såg att det i princip bara är vi i IOGT-NTO som använder det ordet.

Han konstaterar att alkoholindustrin själv inte är så angelägen om att det talas klarspråk om att de driver en verksamhet vars enda syfte är att tjäna pengar på att människor dricker alkohol.

– Därför ska vi ska hela tiden utmana norm­en och vara tydliga. Alla behöver inte alltid tycka om oss, för då är risken att vi är uddlösa.

IOGT-NTO ska bli tydligare och synlig­are, men ska en folkrörelse ägna sig åt varumärkes­arbete? Är inte det något som hör näringslivet och privata företag till?

– Varumärke är kanske inte den första tanken man får när man talar folkrörelse, och ordet ligger inte helt rätt i munnen. Men vi har vårt namn och vår logotyp som ska fyll­as med bilden av vårt IOGT-NTO, vilka vi är och varför vi behövs. Och det här är som jag ser det det bästa sättet att göra det på, säger Johnny Mostacero.

Läs också:

Varumärkesarbete ska öka synligheten

Mer från Accent