Forskning

Svensk cannabisstudie inställd

En planerad svensk studie om cannabis mot neuropatisk smärta skjuts upp på grund av att finansiering saknas.

För tre år sedan rapporterade Accent om att stiftelsen Spinalis planerade en studie på den smärtstillande effekten av medicinsk cannabis.

Hundra personer skulle ingå i underlaget, och det skulle ha blivit den första större studien i sitt slag. Men nu ställs den in. Orsaken är brist på både finansiering och lämpligt prövningsläkemedel. Cannabispreparatet bediol ska inte ha gått att få fram i önskad beredning. I nuvarande form ska preparatet inhaleras, men för att genomföra studien ansåg forskarna att man behövde oral beredning.

Detta blev tydligt när man utförde en förberedande pilotstudie. Cirka tio försökspersoner fick bediol utskrivet på licens. Men effekten på smärtlindringen var inte så stor, uppger Claes Hulting, vd för Spinalis och en av läkarna bakom studien, till tidningen Läkemedelsvärlden. För att kunna säga något i den större studien var de tvungna att fördubbla antalet studiedeltagare från 100 till 200.

– Det är inte realistiskt att tvåhundra försökspersoner, varav vissa aldrig har tagit ett halsbloss, ska inhalera cannabis på ett standardiserat sätt, säger Claes Hulting till Läkemedelsvärlden.

Av det skälet var förhoppningen att företaget som levererar prövningsläkemedlet kunde leverera cannabisen i kapslar för oralt intag. Så blev det aldrig.

Dessutom ska huvudfinansiären för den planerade studien ha dragit sig ur. Claes Hulting vill dock inte uppge vem finansiären är med hänvisning till finansiärens önskan att förbli anonym. Men ett av problemen med beredningsformen ska ha berott på att finansieringen uteblev.

Claes Hulting tycker att det är tråkigt att studien ställs in, men hoppas fortfarande att ett nytt försök görs i framtiden.

– Vi har en omfattande dokumentation och beskrivning av studieupplägget som Läkemedelsverket tyckte var helt okej. Och förhoppningsvis kan företaget som levererar prövningsläkemedlet göra det i form av kapslar inom ett år eller så, säger Claes Hultling, och fortsätter:

– Behovet av en robust studie inom det här området är stort. I dagsläget präglas fältet av för lite evidensbaserad forskning och för mycket anekdoter.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer