Cannabis

Medicinsk cannabis i ny svensk studie

I höst ska Karolinska institutet genomföra en studie på den smärtstillande effekten av medicinsk cannabis.

Som Accent skrivit om tidigare beviljades två ryggmärgsskadade patienter i vintras att få medicinsk cannabis utskriven mot smärta.

De är de första svenskar som fått cannabis på recept eftersom cannabis är olagligt att använda i Sverige. Hittills har debatten om cannabis vara eller icke vara som läkemedel främst varit ideologisk eftersom lite forskning är gjord.

Enligt forskning.se finns det belägg för att cannabis har en viss smärtstillande effekt, men att den effekten inte är större än för andra läkemedel.

– Många hade föreställningen att det skulle förbättra livskvaliteten vid MS, men när man har gjort stora kontrollerade studier och jämfört cannabis med placebo kan man inte se några effekter på upplevd livskvalitet. Däremot finns en liten effekt på smärta, men det finns även andra behandlingsmetoder mot smärta, säger Jan Hillert, professor i neurologi på Karolinska Institutet och specialiserad på nervsjukdomen MS, till Forskning.se.

Han är dock öppen för att det kan finnas situationer där cannabis kan vara motiverat att använda. Enskilda patienter har vittnat om att det varit det enda som fungerat för dem.

För att få veta mer har nu alltså Karolinska institutet beslutat att genomföra en studie på 100 patienter med nervsmärta, rapporterar Sveriges radio. Studien ska undersöka hur upplevelsen av smärta påverkas av medicinsk cannabis.

Innan studien startar måste Karolinska institutet få tillstånd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

– Men vi har ingen anledning att tro att vi inte skulle få tillstånd, för det ligger i allas intresse att en sådan här klinisk prövning görs, säger Claes Hultling, docent vid Karolinska Institutet i Solna och en av läkarna bakom studien, till Sveriges radio.

Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO, välkomnar studien.

– IOGT-NTO har inga synpunkter på medicinsk behandling med cannabis. Vi litar på läkarna och att de vet vad de gör, men det är givetvis bra med forskning. Man skulle kanske ha önskat att ordningen var den omvända och att studien gjorts innan man började behandla patienter, säger han.

Mer från Accent