Narkotika

Oroande narkotikatrender i ny rapport

Mer potenta droger, ökad tillgänglighet, fler som dör av överdoser och en come back för ecstasy. Det är några av resultaten i EMCDDA:s årliga rapport om narkotikasituationen i Europa.

Utvecklingen mot starkare droger och nya preparat i kombination med ändrat mönster för användarna, ökad tillgänglighet via internet och fler döda av överdoser komplicerar bilden av narkotikasituationen i Europa. Så sammanfattar EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, resultatet av sin nya rapport, European Drug Report 2016: Trends and Development, som släpptes den 31 maj.

Ett av de mest skrämmande resultaten av rapporten är att narkotikadödsfallen fortsätter att stiga. Särskilt oroande är situationen på Irland, i Litauen, Sverige och Storbritannien.

Något svar på varför narkotikadödsfallen blir fler har inte EMCDDA. Tänkbara orsaker kan, enligt rapporten, vara ökad tillgänglighet på heroin, renare droger, åldrande användare och ändrade missbruksmönster, inklusive läkemedel och syntetiska opioider.

Sverige pekas också ut som ett problemland då överdoserna bland unga, under 25, stiger här. I andra länder är det främst personer över 35 som drabbas.

Socialstyrelsen hävdar att ökningen i Sverige främst beror på förändrade analysmetoder. Det framgår av en rapport som presenterades tidigare i år. Alla är inte övertygade om att Socialstyrelsen har rätt i sin slutsat, men kanske kan det ändå vara en del av förklaringen.

Cannabis är ohotat som det vanligaste narkotiska preparatet i Europa. Däremot har det skett en tydlig svängning från hasch, som framställs av växtens kåda, till marijuana, som är torkade växtdelar. Användningen förefaller öka och drogen innehåller allt högre halter av den aktiva beståndsdelen THC.

Flera länder rapporterar också ökade problem med centralstimulantia droger som amfetamin och kokain. Vägen till Europa påverkar vilka preparat som används i vilka länder. Kokain är vanligast i västra och södra Europa medan amfetamin och metamfetamin förekommer främst i norra och östra Europa.

Oroväckande är att medan injektionsmissbruk överlag minskar, och färre smittas av HIV, så ökar injicerandet av centralstimulantia droger.

I rapporten visas också att Ecstasy ökar i popularitet. Nio av tolv länder rapporterar en ökning.

”Drogen är nu inte längre att betrakta som en drog för dansklubbar, utan har spridit sig till en bredare publik på barer och fester”, skriver EMCDDA i ett pressmeddelande.

Större fabriker och nya tillverkningsmetoder kan ha bidragit till ökningen. Stora fabriker har sprängts i både Belgien och Nederländerna. Producenterna använder sig av ny teknik och allt mer sofistikerade marknadsföringsmetoder, enligt rapporten.

Undersökning av avloppsvattnet i ett antal städer visar också på högre förekomst av MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin). Det kan antingen bero på att drogen blivit mer koncentrerad eller att fler använder den, enligt EMCDDA. Analyser av beslagtagna tabletter tyder på att koncentrationen är högre i tabletterna i dag.

EMCDDA:s chef Alexis Goosdeel är oroad över utvecklingen.

– Förgiftningar och till och med dödsfall lyfts fram i vår rapport. Det är särskilt oroande eftersom MDMA rör sig mot mer etablerade sociala sammanhang och tillgängligheten via internet ökar, säger han i pressmeddelandet.

Fotnot: Rapporten går att läsa i sin helhet på nätet. Här kan du ladda ner rapporten som pdf-fil.

Mer från Accent