Skaraborg

Nya Minimaria ska hjälpa unga i missbruk

Allt fler unga söker hjälp för sitt cannabismissbruk. I Skaraborg föreslås nu att fyra nya mottagningar startas.

Trots att de cannabisrelaterade diagnoserna ökat har antalet vårdtillfällen för cannabisproblematik inte gjort det. Samtidigt som fler söker hjälp har antalet vårdtillfällen per individ minskat.

Nu föreslås att fyra nya så kallade Minimaria-mottagningar öppnas i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Politikerna hoppas också på att fler mottagningar ska leda till färre HVB-placeringar (Hem för vård och boende). 

– Vi hoppas kunna gripa in tidigare, för det är inte kul att behöva placera ungdomar på HVB-hem när de har hunnit utveckla ett rejält missbruk. Dessutom är det dyrt att placera en person, det kostar drygt 900 000 för ett halvår, säger centerpartisten Gunilla Druve Jansson, ordförande för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

En utredning uppskattar att mottagningarna skulle nå 85 procent av alla ungdomar i gymnasieskolan i Skaraborg. 

Mottagningarna ska också bidra till kortare vårdköer. Förra året var väntetiden på en tid hos barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland längst i hela landet, och tanken är att Minimaria ska bidra till kortare väntetider.

– Det här är också en insats för att motverka att väntetiderna till BUP växer (Barn- och ungdomspsykiatrin). Många av de här ungdomarna lider av någon form av psykisk ohälsa, men får de hjälp och samtalsstöd från Minimaria så kanske de inte behöver vända sig till BUP, säger Gunilla Druve Jansson. 

Gunilla Druve Jansson tror att samarbetet med andra kommuner kommer att innebära att de nya mottagningarna kan hjälpa fler. Tanken är även att de ska arbeta mobilt för de som har svårt att ta sig till en mottagning.

 – Avståndet till mottagningen ska inte vara ett hinder för om man får hjälp eller inte.

I Göteborg har Minimaria funnits i 25 år, och de nya mottagningarna kommer att utvecklas i samråd med dem.

– Det är inte bara ett problem för den som missbrukar utan även för de anhörigas problem, så mottagningarna kommer även att arbeta mycket med dem. I Göteborg är omkring 40 procent av de som söker sig till Minimaria anhöriga och vi räknar med ungefär samma siffror i Skaraborg, säger Gunilla Druve Jansson.

Det politiska beslutet väntas tas i oktober.

Mer från Accent