Ecstasy

Kraftig ökning av unga som söker hjälp

Samtalen till Giftinformationscentralen om ecstacy och LSD har ökat stort det senaste decenniet.

Samtalen till Giftinformationscentralen om ecstasy har ökat kraftigt. Från 4 samtal rörande unga, 10-19, år 2010, till en topp på 184 samtal 2020. I fjol var dock antalet samtal färre, 96 stycken.

För vuxna registrerades 29 samtal om ecstasy 2010, för att sedan börja öka runt 2013 och nå en topp 2019 med 224 samtal. 2021 inkom 102 samtal om vuxna som fått i sig ecstasy.

Även samtalen om LSD har ökat. 2010 fick giftinformationscentralen 13 samtal om vuxna och 2 samtal om unga som fått i sig LSD. 2013 inkom 31 samtal för vuxna och 5 gällande unga. 2016 inkom också 31 samtal om vuxna, men hela 28 samtal gällande unga.

2020 nåddes en topp med 74 samtal gällande vuxna och 46 om unga. Under fjolåret sjönk antalet samtal något, till 66 vuxensamtal och 35 ungdomssamtal.

Siffrorna avser förfrågningar till Giftinformationscentralen och behöver inte avspegla den faktiska drogkonsumtionen. Det är också svårt att säga något om hur allvarliga fall det rör sig om.

Juan Figueroa, barn– och ungdomspsykiater på Maria ungdom, Beroendecentrum Stockholm, har märkt en ökning av antalet ungdomar som söker hjälp för ecstasy och LSD under de senaste åren.

– Ecstasy trodde jag var på väg ut 2010, men den verkar ha fått en revival, säger han.

Alkohol och cannabis är fortfarande de dominerande droger bland unga som söker hjälp hos Maria ungdom. Men ecstasy är inte längre ovanlig bland besökarna. Det handlar både om akuta besök under ett pågående rus och unga som söker hjälp för ett missbruk.

– Framförallt så har det gått ner i åldrarna. Tidigare fick vi in 16, 17-åringar som tagit ecstasy, idag kan de vara så unga som 13 eller 14 år, säger Juan Figueroa.

I den akuta fasen kan ecstacy påverka hjärtat och framförallt orsaka problem för den som har ett hjärtfel. Dagen efter har hjärnan bränt ut sina depåer av lyckohormonet serotonin, vilket kan leda till extrem nedstämdhet.

– När det gäller LSD får vi främst in unga som befinner sig i ett rus och uppvisar psykotiska symtom som sedan klingar av när drogen går ur kroppen. Det kan såklart vara väldigt skrämmande för någon så ung som 13 år, säger Juan Figueroa.

I beslagsstatistiken står ecstasy och LSD för förhållandevis små mängder och i Centralförbundet för narkotikaupplysnings, CAN, rapport Drogutvecklingen i Sverige 2019 bedöms svenskars användning av drogerna som relativt liten. Trots det ligger dessa droger inte långt efter de mycket vanligare drogerna i Giftinformationscentralens statistik.

Juan Figueroa menar att det är lätt för föräldrar att se om deras barn är påverkat av ecstasy eller LSD då tecknen är väldigt tydliga.

– Man känner igen deras stora pupiller och ser att de beter sig påverkat, eller att de är deprimerade dagen efter att ha tagit ecstasy. Då blinkar varningslamporna. Jag tror att många föräldrar är på sin vakt och oroliga över droger som går att beställa över nätet, säger han.

Enligt EMCDDA:s europeiska narkotikarapport 2021 har mängden MDMA (det aktiva ämnet i ecstasy) ökat i de droger som tagits i beslag och analyserats. Ökningen mellan 2009 och 2019 var 149 procent. I genomsnitt innehåller en tablett ecstacy mellan 118-210 milligram MDMA. Sedan 2009 har beslagen av MDMA också ökat kraftigt i Europa. Men 2019 stod drogen ändå bara för 3 procent av alla narkotikabeslag.

– I vår statistik kan vi bara se att MDMA blivit vanligare i de urinprov som vi tar. Vi kan se på hur många som tagit ecstasy och hur ofta. Hur mycket de får i sig per tillfälle är svårare att säga något om, säger Juan Figueroa.

Mer från Accent