Portugal

Psykoser kopplade till cannabis har ökat markant

Nästan 30 gånger vanligare i Portugal idag än innan avkriminaliseringen.

År 2000 var det 20 personer i Portugal som skrevs in på sjukhus för en psykossjukdom som gick att koppla till cannabisanvändning. Femton år senare hade samma siffra ökat till 588 patienter. Det visar en ny studie.

Portugal avkriminaliserade innehav för personligt bruk år 2001 och det uppskattas att nästan en tiondel av landets invånare använder sig av cannabis. Det är inte särskilt mycket mer än andra europeiska länder men i Portugal är det vanligare med frekvent bruk av cannabis.

Av alla inlagda patienter med psykossjukdom år 2000 kunde 0,87 procent ges en sekundär diagnos som cannabisberoende. 2015 kunde 10,6 procent av samma inläggningar länkas samman med cannabisberoende.

Totalt hittade man under dessa femton år 3 233 inläggningar där patienten både använt cannabis och drabbats av psykos. 89,8 procent av dessa var män. Patienterna som använde cannabis och vårdades för psykossjukdom hade också en lägre medelålder, 30,66, än de psykospatienter som inte använt cannabis, 42. Forskarna resonerar därför att cannabisanvändning kan sänka tröskeln för att drabbas av psykossjukdom.

THC, det psykoaktiva ämnet i cannabis, aktiverar hjärnans cannabinoidreceptorer, vilka då inverkar på delar av hjärnan som sköter kognition, ångest, rädsla, minne och belöning. Det är dock inte klarlagt om cannabisanvändning kan leda till psykossjukdom eller om det finns en delad sårbarhet för cannabismissbruk och psykoser hos vissa grupper.

Personer som läggs in för psykos uppger oftare än andra att de använt cannabis. Men även om det är tydligt att det finns ett samband så kan forskningen ännu inte säga med säkerhet att cannabisanvändning orsakar psykoser.

Mer från Accent