Cannabis

Ny forskning visar: Cannabis tredubblar risken för våld

Den som regelbundet röker cannabis tar till våld tre gånger så ofta som andra.

Cannabis är en drog som främst har lugnande och avslappnande påverkan på människor. Men nu visar en ny metastudie att den som regelbundet röker cannabis använder våld tre gånger så ofta som de som inte använder drogen. Totalt har 30 olika studier, som tillsammans omfattar närmare 300 000 tonåringar och unga vuxna, ingått. Det skriver Mail online

Sir Robin Murray, professor i psykiatri, och expert på cannabis neurologiska effekter, menar att detta är ett förbisett område. Han är inte förvånad över studiens resultat.

– Det här är ingen överraskning för oss om följer den vetenskapliga litteraturen på området, eller träffar patienter med omfattande cannabisbruk. Men det kan nog förvåna dem som tänker på cannabis som en avslappnande antivåldsdrog, säger han till Mail online.

Av de 30 studier som forskarna gick igenom visade 26 på ökad våldsanvändning hos personer som använder cannabis. När resultaten sammanställts visade det sig att den som använder cannabis använder våld dubbelt så ofta, som den som inte använder cannabis. Bland de regelbundet använder stora mängder var risken nästan tre (2,81) gånger högre att de skulle ta till våld.

Även med hänsyn taget till andra faktorer, som socioekonomiska faktorer och annan droganvändning, var skillnaden signifikant.

Forskarnas teori är att cannabisanvändning i tonåren kan orsaka en försämring i neurala strukturer kopplade till hämning och sensationssökande. Det kan i sin tur försämra förmågan till självbehärskning och öka risken att utveckla antisocialt beteende.

Studien är genomförd av forskare vid Montreal University i Kanada och publicerad i American Journal Of Psychiatry.

Mer från Accent