Forskning

Noll koll på cannabis: De tror att dos som är dödlig är okej

Okunskapen om om cannabioider är stor bland användarna. ”Den genomsnittliga uppskattningen för en effektiv THC-dos skulle vara dödlig för människor”, säger forskare.

Cannabisanvändare har dålig koll på cannabinoider, även de som är högkonsumenter. Många överskattar hur mycket av cannabisens huvudingredienser, THC och CBD, som finns i olika sorter av drogen, samt hur starka doserna är.

Det visar en ny studie från University of Buffalo och University of Michigan. Studien baseras på en enkät med 24 frågor som besvarades av 500 besökare vid ett amerikanskt cannabis-evenemang.

Två tredjedelar av deltagarna rapporterade att de använder cannabis dagligen, och de flesta svarade att de gör det av hälsomässiga eller medicinska skäl. Mer än tre av fyra svarade att deras kunskap om cannabis baserades på egna erfarenheter.

THC är den ingrediens i cannabis som har hallucinogena effekter, och CBD är den ingrediens som inte är narkotikaklassad, men anses ha antidepressiva egenskaper. Personerna som besvarade enkäten ombads fylla i mängden av respektive cannabinoid som de ansåg vara en ”effektiv” dos.

En majoritet svarade att de inte visste. Andra deltagare uppskattade 91 milligram för THC och 177 milligram för CBD, vilket är långt ifrån korrekt.

– Den genomsnittliga uppskattningen för en effektiv THC-dos skulle vara dödlig för människor, säger Daniel Kruger, en av forskarna bakom studien, till Science Daily.

En deltagare svarade att en miljon milligram var den effektiva dosen för THC.

– Det är ett kilo THC, vilket räcker för att fylla en hel fotbollsstadion full av människor och få alla att bli höga, säger Daniel Kruger.

Deltagarna ombads också att fylla i vad de trodde var höga, respektive låga, procentsatser för THC, samt höga och låga procentsatser för CBD. Majoriteten, 58 procent, trodde att en låg andel THC i cannabis motsvarade runt 20 procent THC, en nivå som snarare anses vara en hög procentsats.

Och 22 procent av personerna trodde att en låg andel THC låg runt 40 procent, vilket är högre än några nivåer som är tillgängliga på marknaden.

Nära hälften av de som svarade trodde att ett lågt CBD-innehåll var runt 30 procent, vilket är högre än i någon CBD-sort som finns idag.

Enligt forskarna är det viktigt att utbilda människor om cannabis, särskilt eftersom användandet i USA ökar – och samtidigt ökar även drogens potens.

– De flesta amerikaner bor nu i en delstat där cannabis är lagligt, åtminstone för medicinska ändamål, säger Daniel Kruger, en av forskarna bakom undersökningen, till Science Daily.

Mer från Accent