Forskning

Cannabis ökar risken för psykos

En stor internationell forskningsstudie belägger sambandet mellan cannabis och risken att utveckla psykiska sjukdomar, som schizofreni och paranoia.

Studien, som utfördes på elva orter i Europa och en i Brasilien, visar att risken är hela fem gånger högre vid användning av cannabis med minst tioprocentig halt av den psykoaktiva substansen THC. Risken ökar också vid dagligt bruk.

Mer än vart tionde nytt fall av psykos, 12 procent, skulle kunna undvikas om inte cannabis med hög THC-halt fanns tillgänglig enligt forskarna. I holländska Amsterdam skulle det betyda att antalet personer som årligen insjuknar i psykos skulle halveras, 50 procent, och i London skulle 30 procent av nya psykosfall kunna undvikas.

Studien presenterades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Mer från Accent