Cannabis

Metastudie: cannabis kopplat till schizofreni

THC i cannabis orsakar psykiska störningar – och det finns inga bevis för att symtomen lindras av CBD, visar brittisk metastudie.

Med anledning av den ökade cannabisanvändningen världen över konstaterar forskare att det är viktigt att förstå riskerna med cannabis bättre. Det inkluderar bland annat hur cannabis kan leda till psykoser och andra psykiska symtom.

Brittiska forskare har därför genomfört en metaanalys – en studie av andra vetenskapliga publikationer, med syftet att ta reda på var vetenskapen står idag. Resultatet har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Målet med metastudien var att undersöka effekterna av cannabis huvudingredienser: främst tetrahydrocannabinol, THC, som har hallucinogena effekter. Men också THC i kombination med cannabidiol, CBD, som inte är narkotikaklassat, och som påstås ha antipsykotiska och antidepressiva egenskaper.

Forskarna gick igenom samtliga publikationer i tre databaser fram till maj 2019. Totalt fann de 15 kvalificerade studier som involverade THC och fyra studier med CBD i kombination med THC.

Sammanställningen visade att THC ökade symtom associerade med schizofreni och andra psykiska störningar hos friska personer, betydligt mer jämfört med kontrollgrupper som fått placebo.

Men det finns vare sig tydliga bevis för att CBD orsakar sådana symtom – eller att CBD skulle lindra effekterna av THC.

Dessa fynd lyfter de potentiella riskerna som associeras med cannabis och andra cannabinoider som innehåller THC för rekreationellt eller terapeutiskt syfte. Förhoppningen är att metastudien ska ge underlag för tillsynsmyndigheter, folkhälsoinitiativ och beslutsfattare som överväger medicinsk användning av cannabisprodukter eller legalisering av rekreationellt bruk.

Drygt 188 miljoner människor använder cannabis globalt årligen och drogen har på senare år legaliserats i elva amerikanska delstater, i Kanada och i Uruguay för rekreationellt bruk.

Resultatet från metastudien tros också ha konsekvenser för politik som rör mental hälsa vad gäller utbildning om risker. Och även gällande minimeringsstrategier för produkter som innehåller THC, samt dess effekter för personer som kan vara sårbara för psykiska sjukdomar. 

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer