Opioidkris i USA

Naloxon i automat minskade dödlighet

Dödligheten sjönk när människor kunde hämta naloxon i en automat utomhus.

En varuautomat, fylld med sådant som motgiftet naloxon, behållare för använda sprutor, fentanyltester, graviditets- och HIV-tester, avsnörande förband, bandage och kondomer, har bidragit till minskad dödlighet bland opioidberoende. Det visar en ny studie från University of Cincinatti.

Automaten är placerad utomhus, intill en ideell HIV/Aids-organisation. För att kunna hämta saker ur automaten måste man registrera sig hos organisationen. Varje person har sedan möjlighet att hämta ett visst antal produkter, när som helst på dygnet.

– Om du vill sluta med droger finns vi här för att hjälpa till, men även om du inte vill kommer vi inte att vända dig ryggen och vägra hjälpa till, säger Daniel Arendt, biträdande professor vid University of Cincinatti och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

– Drogbruk kan vara livsfarligt och dör personen så är det ju inget mer vi kan göra, fortsätter han. 

Den som registrerat sig i programmet får en kod till automaten som gäller i 90 dagar. De kan sedan registrera sig för en ny 90-dagarsperiod.

Vid varje registrering erbjuds information om ämnen som HIV- och hepatit C-prevention, testning, program för hemlösa, rådgivning, medicinsk beroendevård och mödravård.

Automaten placerades ut i februari 2021. Under året därefter användes den av drygt 900 personer, varav 16 procent aldrig tidigare varit i kontakt med någon mottagning. Ohios lagstiftning tillåter inte att rena sprutor delas ut via automat. Trots det blev automaten snabbt det vanligaste stället att skaffa hjälpmedel för att minska skador.

Personer som ville registrera sig för ytterligare en 90-dagarsperiod fick svara på frågor om hur de använt produkterna. Av de 124 personerna rapporterade 71 procent att de använt naloxon mot överdos. Tillsammans hade de använt naloxon vid 288 överdoser. Snart har ytterligare ett år gått och enligt Daniel Arendt är den senaste siffran 960.

Mer än två tredjedelar av de registrerade hade upptäckt fentanyl i sina droger med hjälp av fentanyltestet. Det ledde till att några slängde drogen medan andra minskade dosen.

Medan överdosdödligheten ökade med 15 procent i USA 2021 så minskade de med 10 procent i Hamilton County, området där försöket pågår. Om det beror på automaten eller något annat avslöjar dock inte studien.

Mer från Accent