Illustration: Fernando Medina.

Så påverkar cannabis kroppen

Cannabis är det vanligaste narkotiska preparatet i Sverige – och även i övriga världen. En färsk kunskapsöversikt visar vilka skador den som använder cannabis riskerar att drabbas av.

Källa: Forskning i korthet #12. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, 2019. 

Mer från Accent