Cannabislegalisering

Mer skador efter legalisering

Enligt World Drug Report 2022 har legaliseringsvågen lett till ökat användande och skador.

Enligt en ny FN-rapport, World Drug Report 2022, verkar legalisering av cannabis i världen ha lett till ett ökat dagligt användande och hälsoskador.

Cannabis är fortfarande den mest använda drogen i världen, men det finns också indikationer på en ökad tillgång till syntetiska droger och en minskad tillgång av behandling, i synnerhet för kvinnor. 

284 miljoner människor mellan 15-64 har enligt rapporten använt droger under 2020, vilket är en ökning på 26 procent under det senaste decenniet. Unga människor använder droger i högre grad än tidigare generationer.

FN uppskattar att omkring 209 miljoner, eller 4 procent av världens befolkning, har använt cannabis under 2020 – i USA uppskattas drygt 16 procent av befolkningen använda drogen. Andelen beslag av cannabis var också rekordhöga under 2020.

Legaliseringen av cannabis i Nordamerika har enligt rapporten ökat det dagliga användandet av cannabis – i synnerhet bland unga vuxna. 

I många afrikanska och centralafrikanska länder är det främst cannabismissbruk som den preventiva vården möter då människor söker hjälp för sitt missbruk. I Afrika och Latinamerika är det främst människor under 35 år som behandlas för missbruk av olika droger. 

I Östra och sydöstra Europa och i Asien är det främst opioder som människor söker hjälp för att få behandling för sitt missbruk. 

I USA och Kanada fortsätter överdosdödsfallen att öka, uppskattningsvis 107 000 under 2021 – dessa kopplas främst ihop med fentanyl. 

Även kvinnors narkotikakonsumtion ökar och drogrelaterade sjukdomar utvecklas snabbare hos kvinnor än män.  Globalt är den preventiva behandlingen ojämställd – bara en av fem av amfetaminmissbrukare som får vård är kvinnor, trots att kvinnor uppskattas stå för 45-49 procent av användandet.

I rapporten föreslås åtgärder i form av ett ökat arbete med att förhindra att människor börjar med droger samt att fler får behandling om de väl har hamnat i ett missbruk och att den illegala droghandeln bekämpas i en högre utsträckning för att minska tillgången. 

Mer från Accent