Narkotikadöden

Lagen bromsar receptfri överdossprej

Regeringen vill göra naloxon tillgängligt för fler.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att öka tillgängligheten av nalaxon och skapa en receptfri variant av läkemedlet i form av nässprej. 

Läkemedelsverket ser flera möjligheter att göra nalaxon mer tillgängligt, men bedömer att det inte är möjligt med rådande lagstiftning. Detta eftersom det finns krav på riskminimerande åtgärder vid utlämnande av läkemedlet. 

– Naloxon räddar liv vid överdoser samtidigt som det har väldigt få och milda biverkningar, och behöver bli mer tillgängligt för såväl anhöriga som socialtjänst och andra yrkesgrupper. Om detta råder inget tvivel. Därför ska vi göra allt som är möjligt att läkemedlet blir mer tillgängligt i samhället och når fler mottagargrupper, säger Maria Furberg, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande

Läkemedelsverket kommer nu skyndsamt utreda möjligheten att öka tillgängligheten av nalaxon på recept. 

– Vi kommer att bistå Socialstyrelsen att bland annat titta på om det finns förutsättningar för att via särskilda distributionscentrum dela ut nässpray till – och samtidigt utbilda – anhöriga eller socialtjänst, säger Maria Furberg.

– En sådan lösning behöver utredas vidare avseende exempelvis kostnadsaspekter. Här kan det finnas lärdomar från liknande projekt i Norge.

Ett annat sätt att öka tillgängligheten skulle kunna vara undantagsregler i lagstiftningen, vilket är en lösning som Läkemedelsverket nu vill undersöka vidare. 

Mer från Accent