Läkemedel

Krav på drogtest var diskriminering

En man med ADHD-diagnos avkrävdes drogtest för att få recept på läkemedel förnyat. Diskriminering anser Diskrimineringsombudsmannen.

Det var en mottagning i Västra Götalandsregionen som krävde att mannen skulle genomgå ett drogtest. Mannen uppmanades att lämna ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomst av narkotika. Kravet ändrades till salivprov (vilket också genomfördes) när mannen gjorde invändningar. Mannens nekande innebar en risk att han inte skulle få sin medicin, och någon individuell bedömning hade inte heller gjorts.

Detta var fel enligt Diskrimineringsmannen, DO, som begär att regionen ska betala 50 000 kronor i ersättning till mannen.

Generella krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut från 2020 gällande samma region.

– Rutinen innebär att patienten har uppmanats och fått lämna integritetskänsliga prover endast på grund av sin funktionsnedsättning, och inte utifrån en bedömning av hans vårdbehov. Detta strider mot diskrimineringslagen, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO, i en kommentar.

Mer från Accent