Cannabislegalisering

KD:are vill ha solidarisk narkotikapolitik

Kristdemokraterna i Kalmar län stödjer motion för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik.

Den senaste tiden har det stormat en del kring Kristdemokraterna. Spritfester och partiföreträdare som vill legalisera cannabis har förvånat många, inte minst i de egna leden. Det fick Anders Andersson i Järnforsen, och Johanna Sandin i Mörlunda att skriva en motion till partiets riksstämma som hålls i höst. Motionen har antagits av partidistriktet i Kalmar.

– När Sara Skyttedal blev intervjuad i DN, ETC och SVT, och ville legalisera cannabis tyckte jag att det var fel. Då kan det behövas att vi slår fast vad vi står för, säger Anders Andersson.

Motionen är ganska lång och går igenom en rad argument för en restriktiv narkotikapolitik. Slutklämmen är ett förslag ”att uppdra åt partistyrelsen att i formandet av framtidens narkotikapolitik hålla fast vid den restriktiva och på solidaritet byggda politiken som varit kännetecknande för vårt parti.”

Ska det verkligen behövas en motion för att slå fast att man ska fortsätta på samma linje? 

– Ja, det är ju så här man ska jobba i en demokratisk organisation. Man kan motionera om en förändring, det kanske är vanligast, men man kan ju också motionera om att befästa den officiella hållningen. Eftersom en så pass ledande företrädare torgförde en annan uppfattning än partiets tycker jag att det är befogat att vi slår fast var vi står.

Han ser också att Sara Skyttedal inte är ensam om sin uppfattning.

– Vår motion är också en reaktion på den legaliserings- och liberaliseringstrend som finns i hela samhället. Vi ville ge moteld till den.

Anders Andersson har stora förhoppningar att få igenom motionen på rikstinget.

– Jag har ju hört vad Jakob Forssmed (socialministern) har sagt och vill gärna stötta honom. Jag tror att de flesta i vårt parti står bakom den restriktiva och solidariska linjen. Men vårt parti fylls ju på med nya medlemmar hela tiden, vilket förstås är positivt, men det gör ju också att man inte kan veta säkert.

Att han önskar att partiet håller fast vid en restriktiv linje betyder inte att han är nöjd med hur allt fungerar i narkotikapolitiken.

– Vården måste bli mer tillgänglig. Det är ju något som inte minst Acko Ankarberg Johansson har lyft. Men kriminaliseringen har ju aldrig haft något annat syfte än att vara till hjälp för att bryta ett destruktivt mönster och få stopp på det i tid. Det är den restriktiva, och på solidaritet byggda, narkotikapolitiken jag vill att partiet ska hålla fast vid.

Motionen kommer först att behandlas av riksstyrelsen. Rikstinget hålls i november.

Mer från Accent