Narkotikadöd

Anna Fugelstad: ”Mammornas berättelser är nödvändiga”

I boken Vi begravde våra barn berättar 33 mammor om sina barns död till följd av narkotika och läkemedel. Forskaren Anna Fugelstad hoppas att kunskapen ska leda till åtgärder.

Anna Fugelstad är psykolog och narkotikaforskare vid Karolinska institutet. Hon har arbetat med narkotikadöden i 30 år, bland annat har hon kartlagt dödsfallen i Stockholm under en tolvårsperiod, och hon är ansvarig för registret Toxreg.

Hon har skrivit förordet till den nyutkomna boken Vi begravde våra barn, där 33 mammor berättar om hur de mist sina barn, som en följd av droger och läkemedel.

– Narkotika är den vanligaste anledningen till hastiga dödsfall bland personer under 30 år och skördar fler liv än självmord eller dödsfall i trafiken, säger Anna Fugelstad.

Att mammorna ger ut den här boken tycker hon är helt nödvändigt. Den ger kunskap som behövs om vi ska kunna åtgärda det som leder till att unga människor dör av läkemedel och droger.

– Jag har sett det som beskrivs i boken, men jag har ju tystnadsplikt. Jag har känt mig som ett vittne som inte kunnat berätta. Narkotikadöden finns i debatten, men beskrivs sällan på ett konkret sätt av dem som drabbats.

Mammornas berättelser ger en bra bild av hur det kan vara, säger Anna Fugelstad.

När hon började följa de narkotikarelaterade dödsfallen i slutet av 1980-talet var narkotikan främst illegalt tillverkat heroin eller amfetamin. Runt 2006 gick det att se en förändring i dödstalen.

– Idag står de illegala drogerna bara för en mindre del av den totala narkotikadödligheten. Majoriteten av dödsfallen orsakas istället av legalt tillverkade läkemedel som används i smärtbehandling och i behandling mot främst heroinberoende, säger hon.

Det handlar om starkt smärtlindrande och beroendeframkallande läkemedel, så kallade opioider, som oxikodon, buprenorfin, fentanyl och metadon.

Förskrivningen av de här starka opioidläkemedlen har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden både inom sjukvård och beroendevård. Tidigare användes starka opioider endast vid akut smärta, nu skrivs de också ut vid kronisk smärta.

Även förskrivningen av så kallade psykoaktiva läkemedel, som påverkar hjärnans funktion, har ökat.

– Gränserna för missbruk och självmedicinering har blivit otydliga. Ökad tillgänglighet gör det lättare att komma i kontakt med dessa potentiellt dödliga läkemedel. Att de härstammar från sjukvården och inte från illegal tillverkning ger en falsk säkerhet, säger Anna Fugelstad.

De åtgärder som idag förespråkas för att komma tillrätta med dödligheten är sprutbyte och läkemedelsassisterad behandling, till exempel i metadonprogram.

– Tidigare var programmen livräddande och viktiga för att undvika förgiftning. Nu är behandlingen tillgänglig för betydligt fler och kraven för medverkan har sänkts. För unga vuxna idag krävs även andra åtgärder. Det måste finnas tillgång till fungerande rehabilitering och sysselsättning. Sådant som kostar. Vi måste fundera kring vilka faktorer som bidrar till beroendet. Här är boken Vi begravde våra barn ett viktigt bidrag.

I sitt arbete med dödligheten har Anna Fugelstad sett att många avlidna har haft hög förskrivning av en mängd olika läkemedel.

– I en studie hade 61 procent av de personer som avlidit recept på antidepressiva läkemedel. Då blev jag förskräckt.

Många dödsfall som mammorna berättar om i boken har skett som en följd av att deras barn tagit fentanyl eller metadon. Om metadon används av en person som inte fått dosen inställd av läkare är det livsfarligt.

– Folk avlider till följd av opioider som kommer från vården, säger Anna Fugelstad.

Av berättelserna i boken framgår att många varit känsliga och begåvade barn.

– Det har inte funnits utrymme för dem, och på olika sätt har de fallit igenom. När jag läser blir jag upprörd över hur lämnade mammorna blir.

Anna Fugelstad önskar att systemet vore mindre fyrkantigt, att alla de föräldrar som bryr sig fick vara med i vården även när barnen blivit myndiga. Att vården litade på dem, visade respekt, samarbetade.

– Föräldrarna står där när alla korta åtgärder är slut. Det behövs ett större helhetsgrepp, ett stabilare nätverksarbete.

Enligt Anna Fugelstad är opioider mycket beroendeframkallande, lättillgängliga även på små orter. Och billiga.

– Enligt uppgifter från polisen ligger heroinpriset alltid lite under priset för buprenorfin. Förut var det bara de som hållit på jättelänge med narkotika som började med heroin. Nu går det snabbt att komma i kontakt med många andra potent livsfarliga opioider.

Mer från Accent