Norge

Föräldrakampanj kritiserar Norges rusreform

IOGT Norge har nu lämnat sitt remissvar om den så kallade rusreformen och är oroliga över föräldrars möjligheter att skydda sina unga.

Rusreformsutskottet lämnade i vintras ett förslag om hur Norges narkotikapolitik kan reformeras. Utskottet föreslog att bruk, innehav och köp av narkotika för eget bruk inte längre ska vara straffbart. Istället för straff vill man fokusera på vård och den så påträffas med narkotika kan behöva infinna sig hos en kommunal rådgivningsenhet.

– Vi blev överraskade av att man valde att gå så pass långt i förslaget. I debatten har det mest pratats om att avkriminalisera cannabis för tunga brukare men det här förslaget gör ingen skillnad på olika typer av narkotika eller brukargrupper, säger Cecilie Widnes, generalsekreterare på IOGT Norge.

Hon säger att Norge i praktiken redan med nuvarande lagstiftning har avkriminaliserat innehav av narkotika för personligt bruk, åtminstone för tunga missbrukare. Att hitta en liten mängd narkotika på någon med ett missbruk är inte särskilt intressant för polisen.

– När de lagförs så handlar det i stort sett alltid om annan brottslighet eller större innehav.

Nu har IOGT Norge och andra nykterhetsorganisationer lämnat sina remissvar till förslaget. IOGT Norge kritiserar bland annat att förslagen på tröskelvärden för vad som anses vara eget bruk är alldeles för höga.

– Du kan dessutom bära på dig flera droger upp till tröskelvärdet vilket i praktiken betyder att du kan gå in på en festival som ett vandrande apotek, säger Cecilie Widnes.

En av riskerna med reformen, enligt IOGT Norge, är att föräldrar får svårare att få insyn i uppföljningen av sina ungdomar.

– När en ungdom får kontakt med rättsväsendet så har föräldrarna en större möjlighet att vara involverade än när de hamnar hos vården. Vi vill att föräldrarna ska ha möjlighet att vara involverade och ha insyn även på lång sikt.

– Många unga som ertappas med cannabis upplever inte att de har ett problem och där är det viktigt att föräldrarna kan finnas med och pressa på.

IOGT Norge har därför tillsammans med Norska narkotikapolitikföreningen mobiliserat en kampanj utifrån föräldrarnas perpektiv som man planerar att lansera nästa vecka. Man har involverat ett flertal organisationer som Förbundet mot rusdrift, Ungdom mot narkotika, föräldranätverk och invandrarorganisationer.

– Huvudbudskapet är att vi vill ha en annan rusreform. De som vill avkriminalisera menar att den norska narkotikapolitiken är misslyckad men vi tycker tvärt om att ett bra lagverk som vi vill behålla och styrka.

Kampanjen Föräldrauppropet mot narkotika kommer främst att vara en digital kampanj men ska även synas ute på gatorna.

– Vi kallar det ett föräldraupprop och utgår från perspektivet att vi som föräldrar vill ha trygghet runt våra barn. Vi har samlat flera organisationer kring detta och kommer även att jobba mot de politiker som vi vet stödjer oss, framför allt i Centerpartiet, Fremskrittspartiet och Kristet Folkeparti.

Att unga själva inte längre kan tacka nej till droger med hänvisning till att det är olagligt är ett annat problem med rusferomen enligt IOGT Norge. Med dagens lagstiftning kan unga upp till 24 år som ertappas med narkotika erbjudas ett ”ruskontrakt” som innebär att de får en villkorlig dom som ska hålla dem ifrån att fortsätta med droger.

– För ungdomar som utsätts för en hög press från sina vänner att använda droger är ruskontraktet ett stöd och en bra ursäkt att hänvisa till, säger Cecilie Widnes.

– Det är också bekymmersamt att den som tas för bruk eller innehav för eget bruk i praktiken inte få några konsekvenser, varken för ungdomar eller andra brukare. Det skickar en signal om att detta är något som är tillåtet.

Även den norska Läkareföreningen och Förbundet mot rusgift har lämnat remissvar. Läkareföreningen stöttar grundtanken om att ge drogberoende hjälp istället för straff men vänder sig emot en generell avkriminalisering av bruk och innehav för eget bruk. Förbundet mot rusgift tror att reformen kan leda till ökad droganvändning bland barn och unga samt stärka en ny och växande narkotikakultur i Norge.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer