Narkotika

Fler cannabisbrott i Japan

Antalet unga,14 –19 år, som var involverade i cannabisbrott har fyrfaldigats sedan 2015.

Japan är känt för sina strikta narkotikalagar. Och även om användningen inte är lika utbredd som i många andra länder, ser man nu en ökning av antalet cannabisbrott i landet. 2019 blev ett rekordår: drygt 4 300 personer greps för cannabisbruk i Japan (i alla åldersgrupper).

Antalet fall trappades upp för sjätte året i rad, och ökade med 743 personer jämfört med året innan. Enligt polismyndigheten ökar droganvändningen märkbart, rapporterar tidningen Japan Times.

Antalet personer mellan 14 och 19 år som var involverade i cannabisbrott har fyrfaldigats sedan 2015: Från två personer av 100 000, till 8,7 personer av 100 000 inom åldersgruppen 2019. Antalet personer i 20-årsåldern som greps för cannabisbrott per 100 000 personer mer än fördubblades från 6,9 till 15,5 under samma period.

Sammantaget var 4,3 individer per 100 000 inblandade i cannabisbrott förra året, en dryg fördubbling från 2,1 personer per 100 000 invånare 2015. Av de personer som åkte fast förra året var 609 personer mellan 14 och 19 år; en ökning med 180 personer, eller drygt 42 procent, jämfört med året innan.

1 950 personer i fjolårets statistik var i 20-årsåldern, en ökning med 28 procent jämfört med 2018.

Den nationella polisstyrelsen i Japan varnar nu för att ungdomar är mindre medvetna om riskerna med cannabisbruk jämfört med tyngre droger, som metamfetamin. Och att de tenderar att börja med cannabis av nyfikenhet.

Bland de unga cannabisförbrytarna 2019 var 109 gymnasieelever, och 6 elever var förstaårselever på gymnasiet, varav den yngsta var 14 år.

Myndigheten undersökte också medvetenheten om riskerna med att använda drogen bland 631 som åkt fast för droginnehav (i alla åldrar ). De fann att endast 15,4 procent anser att cannabis är farligt. Samtidigt som 78,6 procent av dem sa att metamfetamin utgör en fara.

Volymen konfiskerad narkotika har mer än fördubblats från 2018, till rekordet 2,3 ton under 2019. Andelen cannabis som konfiskerats ökade också från året innan, till 350 kilo cannabis.

Med svenska mått rör det sig dock om små summor. Under 2018 beslagtog svensk polis 2 700 kilo cannabis. Och i januari 2020 beslagtog svensk polis rekordmängden 370 kilo cannabis vid ett enda tillslag. Det vill säga mer än vad som konfiskerades i hela Japan under 2019 – trots att landet har fler än tio gånger så många invånare.

Mer från Accent