Ungas drickande

Osäkrare anställningar möjlig anledning till minskat drickande

Även i Japan sjunker drickandet bland yngre.

En studie från 2016 visade att den grupp som dricker mest är män i åldern 50-59, där 46,1 procent av de svarande uppger att de dricker alkoholregelbundet. När man går ner i åldrarna minskar andelen regelbundna drickare och i åldern 20-29 är det bara 10,9 procent som dricker regelbundet. Det rapporterar The Japan Times.

Samtidigt ökar marknaden för alkoholfria ölsorter och drinkar.

Precis som i Sverige är anledningen bakom minskningen fortfarande oklar. Professor Kenji Hashimoto vid Waseda universitet tror att det har att göra med att många unga har osäkrare anställningar och att alkohol då är en onödig utgift som man kan dra ner på.

2015 var 9,29 miljoner japaner tillfälligt anställda eller deltidsarbetare. För dessa arbetare är det inte lika viktigt att följa med kollegor och chefer ut och dricka efter jobbet, något som annars är vanligt i Japan och ett sätt att skaffa sig en bättre relation med sin chef.

Mer från Accent