Fentanyl

Estland: Syntetisk trend ersätter fentanyl

Estland ströp tillgången på fentanyl 2017. Men vad som kom efter var knappast bättre, och kan säga något om drogmarknadens framtid.

Narkotikaanvändningen i Estland sköt i höjden i och med Sovjetunionens sammanbrott, och redan 2001 dök en ny drog upp som idag blivit synonym med narkotikadödlighet i många andra länder; fentanyl. Fentanylet dök upp i samband med att talibanerna tog över i Afghanistan och bannlyste opiumodlingen där. Men även när det afghanska heroinet kom tillbaka på den europeiska drogmarknaden så levde fentanylet kvar i Estland. Det skriver AP.

2017 gjorde den estniska polisen en offensiv mot fentanylförsäljningen och lyckades strypa tillgången på drogen. Laboratorier letades upp och förstördes, langare greps och dödstalen sjönk markant.

Men inte ens när fentanylet försvunnit kom heroinet tillbaka, istället ökade användningen av amfetamin, PVP, flakka och andra syntetiska droger. Syntetiska droger som fentanyl är lättare att framställa, smuggla och profitera på än organiska, som heroin.

Dessutom är fentanylet många gånger starkare än heroin, och de som börjat använda fentanyl kan få svårt att få den effekt som de är ute efter om de skulle gå tillbaka till heroin.

I brist på fentanyl började droganvändare injicera kombinationer av syntetiska droger. Amfetaminer, opioider, bensodiazepiner, sömnmedel och ännu oidentifierade substanser började blandas i cocktails. De nya syntetiska kombinationerna kan göra användarna våldsamma och oförutsägbara.

– De gillar inte heroin längre utan föredrar stimulanter. De som jobbar med skademinimering här säger att patienternas mentala hälsa bara blir värre och värre. Deras beteende är oförutsägbart, säger Katri Abel-Ollo, forskare på Center för beroendeprevention på National Institute for Health Development.

I en analys över den internationella drogmarknaden som gjordes av RAND Corporation 2019 oroar sig utredarna för att den här trenden kan vara på väg att bli global. I delar av USA har fentanyl ersatt heroin och många amerikaner som överdoserar metamfetamin har även opioider i sig, vilket tyder på ett kombinationsmissbruk.

Handeln med syntetiska droger underlättas ytterligare med hjälp av kryptovalutor, darknetmarknader och utbredd e-handel. Det innebär också att laboratorier i Kina har blivit den nya navet för internationell narkotikahandel. Kina har en stor och dåligt kontrollerad kemisk sektor och mycket av det fentanyl som driver på den amerikanska narkotikadödligheten kommer ursprungligen därifrån.

Från Kina kommer även nya fentanylanaloger nu in på den estniska marknaden. Samtidigt kommer också allt fler nya psykoaktiva droger, NPS, in via postflödet och vissa som jobbar med drogförebyggande i Estland tycker att det var enklare på herointiden.

Mer från Accent