Rättsfall

Fentanylförsäljning inte dråp

Idag kom domen mot den 26-årige man som var den förste att åtalas för dråp efter att ha sålt fentanylanaloger som orsakat dödliga överdoser.

Mannen döms av Linköpings tingsrätt till tre års fängelse för tre fall av grovt vållande till annans död. Däremot friades han från dråpanklagelserna. han ska betala 280 000 kronor i skadestånd till de anhöriga till de tre avlidna vars död han döms för och får även näringsförbud i tio år.

Under hösten 2017 sålde mannen från Motala fentanylanalogen cyklopropylfentanyl över internet. 11 av hans kunder dog efter att ha överdoserat drogen.

Han har själv förnekat brott och påstått att han trodde att det han sålde var 2-me-maf, ett lagligt och svagare preparat än det förbjudna cyklopropylfentanyl. Han menar att det han beställt från Kina var 2-me-maf och det var också så substansen marknadsfördes på hans hemsida. Tingsrätten menar därför att man inte kan bevisa att mannen har handlat med uppsåt.

Tingsrätten konstaterar dock att mannen visste att det han sålde var ett fentanylpreparat och att drogen såldes utan varningar. För att mannen skulle kunna dömas för dråp hade åklagaren behövt bevisa att mannen insåg den överhängande risken att hans kunder skulle dö men var likgiltig inför detta. Tingsrätten drar slutsatsen att det inte går att bevisa att mannen haft så kallat likgiltighetsuppsåt eftersom hade trodde att han sålde den svagare substansen 2-me-maf.

Försvaret har under rättegången hävdad att det inte går att utesluta att vissa av kunderna medvetet överdoserade för att begå självmord. I två av fallen har omständigheter kring överdostillfället gjort att tingsrätten inte kunde utesluta att det handlade om självmord genom en avsiktlig överdos.

Fem av de elva avlidna hade även intagit andra substanser vid överdostillfället och för en sjätte är man osäker. Rättsläkare som hördes under rättegången kunde därför inte säga med all säkerhet att dessa sex skulle ha överlevt om de inte hade intagit det cyklopropylfentanyl som de köpt av 26-åringen.

För de återstående tre fallen döms mannen till tre års fängelse.

Just nu pågår även en rättegång i Högsta domstolen för att avgöra det fall där två bröder från Stockholm dömdes för vållande till annans död efter att ha sålt fentanyl över internet. Detta fall var det första där någon dömdes för vållande till annans död under dessa omständigheter.

Mer från Accent