Cannabislegalisering

Cuf-förslag om hemodling förbryllar

– Hemodling av cannabis låter kanske harmlöst, men det är första steget mot legalisering, säger Peter Moilanen, NPC.

Nils Puronen, socialpolitisk talesperson för Centerpartiets ungdomsförbund, Cuf, anser att den svenska narkotikapolitiska nollvisionen är ett misslyckande. Detta enligt en debattartikel i Göteborgsposten. Cuf:s förslag är att hemodling av cannabis för eget bruk legaliseras. Ett argument som förbryllar Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center, NPC. 

– Jag ställer mig undrande till vad Cuf egentligen tycker. Häromveckan ville deras förbundsordförande legalisera cannabis för försäljning i speciella butiker, idag är det hemodling av cannabis, och i deras sakpolitiska program står att alla droger bör legaliseras för försäljning.  

Peter Moilanen tror att förslaget att successivt legalisera beror på att Cuf inte anser sig ha något stöd för legalisering av samtliga oreglerade preparat i dagsläget.

 Det låter kanske harmlöst att man ska få välja själv vad man odlar hemma – samtidigt som vanliga argument vi hör för legalisering, som att man kan ha kontroll på åldersgräns och få in skatt, försvinner om man tillämpar det.

Han tillägger att det vore svårt att kontrollera om människor verkligen odlar för eget bruk, och tror snarare att hemmaodling skulle kräva en hårdare kontroll.

– Hemodling skulle vara ett första steg mot att legalisera. Det är lite naivt att tro att cannabisindustrin inte skulle dra nytta av ett sådant här förslag. Hemmaodling bryter förbudet och speciella butiker önskas snart av industrin. Deras försäljningsmodell går dock ut på att sälja så mycket som möjligt och det kommer att få människor att använda mer, och sedan finns den illegala marknaden ändå kvar och konkurrerar om tillgänglighet och pris. 

Ett förslag som detta normaliserar och driver på konsumtionen hävdar Peter Moilanen. 

– Vi vet att cannabis leder till skador och elände, även om det finns några som gör sitt yttersta för att få det att verka som om det inte är så farligt. Det förhärskande narrativet är att legalisering är något som många är för – eller att det är där vi oundvikligen kommer att hamna. Det stämmer inte. Det är väldigt många länder i världen som inte vill legalisera, och en minoritet som har legaliserat. Legalisering är inte framtiden. 

Mer från Accent