Cannabislegalisering

Cannabisreklam bryter mot reglerna

Reor och erbjudanden som bryter mot reglerna är vanliga. Det visar en ny amerikansk studie.

I USA har marknadsföring av cannabis via sociala medier blivit vanligare i takt med att allt fler delstater legaliserar. I en ny studie från University of Wisconsin har forskare tittat på hur cannabisföretagen följer marknadsföringsregler i sin reklam.

Att skapa regelrätta annonser för cannabis på sociala medier är olagligt i USA. Men cannabisföretag kan skapa profiler på exempelvis Facebook och Instagram där de postar olika typer av innehåll och når potentiella kunder.

Forskarna undersökte hur 14 olika företag postade på sociala medier under ett år i fyra amerikanska delstater där cannabis är legaliserat; Alaska, Colorado, Oregon och Washington. De letade sedan efter innehåll som bröt mot marknadsföringsregler genom att innehålla reor, märkesprodukter, skildrade överkonsumtion, riktades till unga eller anspelade på hälsofördelar med cannabis. Reklamen ska enligt reglera ha åldersgränser, uppmaningar att undvika körning under påverkan av cannabis, samt beskriva hälsoriskerna.

Sammanlagt analyserades 2 660 inlägg. 35 procent innehöll olika reor eller erbjudanden. Överkonsumtion av cannabis visades i 12 procent av posterna och 8,2 procent av posterna innehöll påståenden om hälsofördelar med att använda cannabis. De varningar som skulle finnas med enligt marknadsföringsreglerna saknades i över hälften av de analyserade posterna.

Tidigare forskning visar att unga är mottagliga för alkoholreklam, och har även funnit samband mellan att exponeras för alkoholreklam och senare i livet ha ett problematiskt drickande. Om samma sak gäller för cannabisreklam återstår att se. Unga är de som löper störst risk att utveckla långvariga negativa effekter av cannabis, framförallt finns risk att minnesförmåga och skolresultat påverkas negativt.

Reglerna i de studerade delstaterna skilde sig åt och de kriterier som undersöktes var inte uttryckligen otillåtna i samtliga fyra delstater. Forskarna kunde dock på ett flertal punkter se att cannabisföretagen inte anpassade sin marknadsföring efter befintliga regler. I Washington var det till exempel en större andel poster som innehöll reor och erbjudanden än snittet i alla fyra delstater. Detta trots att reor och erbjudanden inte tillåts enligt Washingtons marknadsföringsregler. Vad gäller poster som skildrade överkonsumtion av cannabis var det till och med vanligare i de delstater som hade regler mot denna typ av innehåll.

Amerikanska delstater som legaliserar cannabis står därför inför stora utmaningar när det gäller att reglera hur cannabis får marknadsföras och hur unga ska skyddas. Många delstater väljer att ta efter stater som tidigare legaliserat.

”Det är därför viktigt att förstå hur regler för marknadsföringen av cannabis ser ut idag och i vilken utsträckning de efterlevs på sociala medier,” skriver forskarna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer