Cannabislegalisering

Närhet till cannabisbutik ökar ungas konsumtion

Tillgången till butiker för cannabis och alkohol påverkar ungas drogvanor.

I en studie från Oregon noteras att andelen unga som använt cannabis och alkohol i kombination efter legaliseringen 2015 ökade signifikant i områden med många försäljningsställen. Efter legaliseringen upplever unga också att deras föräldrar inte har en lika strikt syn på att använda cannabis. Det rapporterar News Medical.

Tillgången på butiker som säljer cannabis eller alkohol kan även kopplas till att det blir vanligare att unga använder drogerna i kombination, och att de också får en positivare attityd till dem.

Våra resultat tyder på att unga som bor i områden med stor tillgång till cannabis och alkohol kan ha en indirekt tillgänglighet genom langning, eftersom det är olagligt för dem att själva köpa, säger Grisel García-Ramírez, huvudförfattare till studien.

Studien baseras på enkätsvar från skolelever, data som samlats in mellan 2010 och 2018.

En studie från Los Angeles har noterat ett liknande samband. Denna studie utgick från 1 097 unga (äldre än 21 år) och undersökte hur många cannabisbutiker de hade i närheten av sina hem. Forskarna stämde sedan av dessa fakta mot deltagarnas cannabisvanor, och fann att de som hade fler försäljningsställen i sin närhet också använde mer cannabis. Genom att göra två undersökningar, en före och en efter legaliseringen, kunde de dra slutsatsen att tillgången till cannabisbutiker påverkade konsumtionen.

Mer från Accent