Cannabislegalisering

Cannabisindustrin fortsätter växa

Cannabisindustrin är en av få branscher som vuxit under pandemin.

Pandemi, störningar i leveranskedjor, och inflation har inte hindrat den amerikanska cannabisindustrin från att fortsätta växa. 2020 såldes laglig cannabis för 20 miljarder dollar i USA, och allt tyder på att årets försäljning kommer att passera 26 miljarder dollar. 2025 tror sig cannabisindustrin omsätta nästan 46 miljarder dollar. Det rapporterar CNN.

De ökande försäljningssiffrorna har att göra med att allt fler amerikaner idag har tillgång till laglig cannabis i sin delstat. I dagsläget bor fler än hälften av alla amerikaner i en delstat som legaliserat cannabis, antingen för medicinskt eller rekreationellt bruk. Industrin hoppas också på legalisering på federal nivå inom en överskådlig framtid, även om det ännu är oklart om den kommer att bli av.

Pandemin har inte synbart påverkat den amerikanska cannabisindustrins utveckling. Om något har kanske försäljningen snarare påverkats i positiv riktning när amerikaner varit uttråkade i sina hem. Cannabisförsäljare i flera delstater har bedömts vara ”essential businesses”, och därför tillåtits ha öppet trots i övrigt hårda restriktioner.

Att cannabis inte är legaliserat på federal nivå innebär att det fortfarande finns en del hinder för industrin att anlita banker eller få startslån. Men Steven Hawkins, vd för US Cannabis Council menar att legalisering är oundviklig.

– När vi kommit till en punkt där halva landet har legaliserat så har vi krattat manegen för en oundviklig legalisering. Vi hör redan att tonen i Washington förändrats, säger han.

Mer från Accent