Cannabis

Cannabis starkare än någonsin

Koncentrationen av THC i dansk cannabis har tredubblats på tjugo år. I Sverige går utvecklingen åt samma håll. Nya odlingsmetoder är förklaringen.

Den cannabis som säljs på gatorna i Danmark är starkare än någonsin. THC-halterna i hasch har gått från, i genomsnitt, 8 procent 1992 till 28 procent 2014. Det visar analyser från tre forensiska laboratorier i Danmark. Anledningen till de höga THC-halterna är växtförädling och utvecklade odlingstekniker. Det skriver Medical News Today.

Nivåerna är publicerade i danska Sundhedsstyrelsens årliga rapport. Enligt den varierade THC-halten från 13 till 48 procent i hasch som beslagtagits under 2014.

– Cannabis har ändrats signifikant bara på några få år. Det här är en trend vi ser runt om i Europa. Svenska och holländska studier visar liknande resultat, säger Christian Lindholst, chef för avdelningen för forensisk medicin vid Århus universitet, till Medical News Today.

Exakt vilka konsekvenser de höga halterna kan ge vet man inte säkert.

– Det finns inga vetenskapliga bevis, men det är ett internationellt accepterat faktum att högre THC-halter leder till ökade skador. Ju högre THC-halt, desto lägre brukar också CBD-halten vara och CBD har en skyddande effekt mot psykiska skador, säger Kari Grasaasen, chefkonsulent på danska Sundhetsstyrelsen, till Accent.

Hon är främst orolig för unga som inte är vana vid drogen.

– För den vana haschrökaren kanske det reglerar sig själv, man röker tills man uppnår den effekt man vill ha. Däremot tror jag att det kan bli mer dramatiskt för en nybörjare som inte är van, säger Kari Grasaasen.

På svenskt nationellt forensiskt centrum ser man samma tendenser som i Danmark även om inte halterna är lika höga. År 2003 var medelhalten av THC i de svenska haschbeslagen 5,3 procent, år 2014 hade halten stigit till 16,9 procent.

– Odlingssätt och växtförädling har påverkat halterna. Dessutom unnar man sig nu att bara använda de bästa delarna av växten. Idag är det inte ovanligt att vi får in beslag som bara består av blomställningar. Förr användes alltid hela växten, säger Anna Stenfeldt Hennings, sektionschef Droganalysenheten, till Accent.

Traditionellt har cannabis odlats utomhus i länder som Marocko och Libanon. Idag odlas cannabis inomhus i de europeiska länderna, även i Sverige och Danmark. Förädlade plantor odlas med konstbelysning, ventilation och gödningsämnen. På några få månader resulterar processen i en planta med högt THC-innehåll.

Svensk statistik
Medelhalt av THC    2003   2008   2012   2013   2014

Cannabis                   5,3       6,2      6,4      7,8       7,7

Cannabisharts          8,0      9,0      14,4     15,7     16,9

http://www.medicalnewstoday.com/releases/302946.php

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer