Cannabis

Cannabis i trafiken starkt argument mot legalisering

Det finns en oro i USA för hur cannabislegalisering ska påverka trafiksäkerheten. Nu visar en ny studie att cannabis riskerar att påverka körförmågan även när ruset gått över.

Varannan amerikansk cannabisanvändare, 48 procent, kan tänka sig att köra bil när de är påverkade. Det visade en undersökning som Buzzfeed publicerade förra året. De flesta användare uppgav också att de skulle känna sig trygga med att åka med någon annan som var påverkad. I undersökningen uppgav 27 procent av de deltagande att de var cannabisanvändare.

Men två tredjedelar av amerikaner anser fortfarande att det inte är säkert att köra bil under påverkan av cannabis. Bara 14 procent av de som inte själva använder cannabis anser att det skulle vara säkert att köra bil påverkad. Och 74 procent svarade att de kände sig obekväma vid tanken på att befinna sig i en bil som kördes av någon som var cannabispåverkad.

Nu visar en ny studie att körförmågan kan påverkas negativt av ett regelbundet cannabisbruk även när användaren inte är hög. Extra troligt är det att vara en dålig förare om man börjat använda cannabis regelbundet redan innan man fyllt 16 år.
– Innan 16 är hjärnan extra sårbar, inte bara för cannabis, utan även för andra droger, alkohol, sjukdomar och skador. Hjärnan är fortfarande under uppbyggnad, säger Staci Gruber, chef för Marijuana Investigations for Neuroscientific Discovery (MIND), vid Harvard Medical School, till CNN.

Att tidigt börja använda cannabis har kunnat kopplas till sämre kognitiv förmåga i tidigare forskning. Specifikt verkar förmågan att lösa uppgifter kopplade till frontalloben påverkas negativt. Frontalloben är det område av hjärnan som rår över vår impulskontroll, och forskningen är ännu inte på det klara med hur orsakssambandet ser ut.
– Vad kommer först? Är det den här skillnaden i impulskontroll som driver på tidigt cannabisanvändande? Eller är det tidigt cannabisanvändande som driver skillnaden i impulskontroll? säger Staci Gruber.

I studien fick personer som använt cannabis regelbundet under lång tid köra bil i en simulator. Vid testtillfället fick de inte ha intagit cannabis på minst 12 timmar. Men trots frånvaron av THC i urinen visade sig cannabisanvändarna prestera sämre än testgruppen som inte använde cannabis.

De testpersoner som använde sig av cannabis för medicinska syften uppvisade dock ingen nedsatt körförmåga.

I dagsläget har 11 amerikanska delstater (och District of Columbia) legaliserat rekreationellt bruk av cannabis och det finns en oro kring hur detta kommer påverka trafiksituationen.

Att legalisering skulle kunna leda till fler cannabispåverkade förare i trafiken framkom som ett av de mest tilltalande argumenten mot legalisering i Buzzfeeds undersökning. 47 procent av de svarande tyckte att det var ett starkt argument. Att fastställa regler kring hur mycket THC man får ha i blodet medan man kör bil har visat sig vara svårt, då användare kan bli olika påverkade av samma mängd THC.

Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC är uppskattningsvis 13 procent av bilförare på en lördagkväll påverkade av cannabis. University of California har nu startat ett utbilningsprogram för att uppmärksamma bilförare på att rattfylla inte bara handlar om alkohol utan att körförmågan även påverkas av cannabis och receptbelagda läkemedel.

Canadian Automobile Association, CAA, vill också se mer utbildning kring farorna med att köra bil hög. I Kanada uppger en fjärdedel av deltagarna mellan 18 och 34 år i en studie att de kört bil påverkade av cannabis. I den åldersgruppen är det också färre som oroar sig för riskerna med att köra bil cannabispåverkad än för att köra full.

CAA menar att effekten i stort sett är densamma på körförmågan.
– Längre reaktionstid som kan leda till krockar och även dödsfall, säger Jeff Walker från CAA till City News 1130.

Mer från Accent