Forskning

Cannabis med hög THC-halt extra farlig

THC-stark cannabis är extra farlig. Ökar risken för ångest och beroende.

För 20 år sedan innehöll cannabis runt 2–4 procent av det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis‚ tetrahydrocannabinol, THC, som ger hallucinogena effekter. År 2013 innehöll många vanliga cannabissorter snarare runt 25 procent THC, och några varianter innehöll till och med hela 37 procent.

Användningen har kopplats till psykiska hälsoproblem och laboratorietester har visat att höga THC-värden kan orsaka större minnesnedsättning och tillfälliga psykotiska symtom.

Få studier har däremot undersökt hur de olika THC-nivåerna kan påverka människors beteende.

Men en ny undersökning, publicerad i den medicinska tidskriften JAMA Psychiatry, undersökte mer än 1 000 invånare i Storbritannien, som rapporterade att de rökt cannabis under det gångna året.


Studien visade att cannabis med hög potens kraftigt ökade sannolikheten för att utveckla ångestsjukdom, jämfört med de som röker sorter med lägre THC-innehåll.

Det är också högre risk att de som röker cannabis med hög potens är män, och använder drogen minst en gång i veckan. Och det är dubbelt så troligt att de har använt andra olagliga droger det senaste året.

CNN citerar forskarna: ”Så vitt vi vet ger denna studie det första beviset från en population som antyder att användningen av cannabis med hög styrka är förknippad med mentala hälsoproblem och beroende.”

Även tidigare studier har visat ett samband mellan gräs som har hög THC-styrka och psykiska hälsoproblem: En studie av förstagångspsykoser bland mer än 400 patienter i London, fann att det var dubbelt så troligt att de som använt cannabis med högre potens hade en psykotisk störning, jämfört med de som inte använde cannabis.

Mer från Accent