Ny narkotikarapport

Nya utmaningar på narkotikaområdet för EU

Tillgången på alla slags narkotika är fortsatt hög i Europa och fortsätter att öka.

Bara förra året registrerades 41 nya psykoaktiva substanser, NPS, i EU. Tillsammans med narkotika som flödar in över gränserna, nya sätt att använda drogerna, och starkare preparat medför de stora utmaningar för folkhälsan.

Med de nya substanserna uppgår det totala antalet nya psykoaktiva substanser till så många som 930 olika, ofta med hög renhet och styrka. När fler sorter dyker upp, som liknar varandra då de säljs i form av pulver och tabletter, ökar risken att konsumenten inte vet vad de får i sig. Det framgår av en ny rapport från EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, som publicerades i dag.

– Narkotikarelaterad organiserad brottslighet utgör ett stort hot mot samhället. Jag är djupt oroad över att de substanser som konsumeras i Europa i dag kan vara ännu mer skadliga än tidigare. För att komma åt dem måste vi måste samarbeta mer globalt och särskilt med Latinamerika. Det handlar om underrättelsearbete, polissamarbete, men också samarbete mellan myndigheter, säger Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, vid en presskonferens.

Det är inte bara fler och nya preparat som oroar EMCDDA. Enligt rapporten syns också tecken på förändrade konsumtionsmönster, som att stimulantia nu oftare injiceras, ibland i kombination med heroin eller andra opioider: ”Att förstå de skadeverkningar som är kopplade till förändrade mönster för injektionsmissbruk kommer att vara avgörande för att utforma skadereducerande åtgärder som är förknippade med detta beteende.”

En annan utmaning är nya cannabisprodukter. År 2021 beslagtogs 816 ton hasch och 256 ton marijuana i EU. Det är de största beslagen som gjorts någonsin, och EMCDDA:s bedömning är att det är ett tecken på att tillgången är stor.

Omkring 8 procent (Vilket motsvarar 22,6 miljoner, av Europas befolkning mellan 15 och 64 år) beräknas ha använt cannabis det senaste året. Under 2021 har uppskattningsvis 97 000 européer påbörjat någon form av behandling för problem kopplade till cannabis. 

Nya cannabisprodukter betyder nya utmaningar för folkhälsan. Det kommer fram allt fler syntetiska produkter som kan vara betydligt starkare än de odlade. Det händer också att den som tror sig köpa hasch eller marijuana får en produkt där syntetiska cannabinoider är tillsatta, vilket ökar risken för förgiftning. 

Även politiken trasslar till det. Av EU:s medlemsländer är det nu fem; Tjeckien, Tyskland, Luxemburg, Malta och Nederländerna, som infört, eller planerar att införa ny lagstiftning för att reglera cannabisanvändning i berusningssyfte. Detsamma gäller Schweiz, som inte är ett EU-land, men som ändå påverkar övriga. Vilka konsekvenserna blir återstår att se.

Alexis Goosdeel, chef för EMCDDA, menar att det inte är någon enkel uppgift.

– Vi följer utvecklingen och försöker tillhandahålla stöd för länderna att hitta indikatorer som gör att vi kan få korrekta resultat. I dag är det ett problem att det inte finns jämförbara data och att de som finns inte speglar sanningen. I USA har det, från vissa stater, rapporterats att användningen av cannabis bland unga sjunkit. Och det säger man beror på legaliseringen. Men det är inte sant. Att något har ett samband betyder inte att det finns en kausalitet. Det var redan en sjunkande trend före legaliseringen.

Mer intressant tycker han att Kanada är. De har en modell som inte är lika kommersiell som den amerikanska. 

– Det blir intressant att följa utvecklingen där, säger Alexis Goosdeel.

Mer från Accent