drogtester

Osäkra drogtester ska bli bättre

Nu drar Swedish Standards Institute, SIS, igång ett arbete för att höja kvaliteten på drogtester – och samtidigt minska kostnaderna.

Drogtester görs i dag inom polisen, skolan, företagshälsovården, beroendemottagningar, och psykiatrin, för att nämna några områden. Det innebär att resultaten från snabbtester kan få stor inverkan för många människor.

Ordförande för den nystartade standardiseringskommittén för snabbtester för droganalys är Lars-Olov Sjöström, Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF.

– Jag ser fram emot ett viktigt arbete och hoppas att Sverige kan bli en föregångare i att styra upp rutiner kring snabbtester för droganalys. Som representant för nykterhetsrörelsen är jag glad att få leda arbetet för tillförlitliga drogtestinstrument och riktlinjer för drogtester i arbetsliv, sjukvård, kriminalvård och trafik, säger han till Accent.

Ofta handlar det om snabbtester för saliv och urin, som är av varierande kvalitet. Den personal som använder testerna saknar ofta validerad kunskap eller utbildning. Detta gör att testresultaten är osäkra. Ofta omsätter testerna dessutom mycket pengar, både vid inköp och användning. För att vara bra, menar SIS, bör testerna i största möjligaste mån vara samstämmiga med de resultat som uppnås vid en validerad laboratorieanalys.

– Man ska kunna lita på testresultat och på sättet prover utförs. Genom att skapa branschgemensamma standarder för snabbtester för droganalys blir det säkrare för individen, säger Lena Morgan, projektledare och biomedicinsk analytiker på SIS, i ett pressmeddelande.

Mer från Accent