Trafiknykterhetens dag

Oroande inställning till alkohol och bilkörning

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå är det många som tycker att det är okej att köra bil efter att ha druckit. Flera sätter sig bakom ratten efter både ett och två glas.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, och Bilprovningen har genomfört en enkät inför Trafiknykterhetens dag, som är idag den 7 maj. Resultatet visar att det först efter tre glas som ingen (98 procent) tycker att det är okej att köra. Vart tredje tycker att man kan köra bil efter att ha druckit ett glas öl eller vin. Vid två glas sjunker siffran till sju procent.

Nästan var femte, 19 procent, har också satt sig bakom ratten mindre än två timmar efter att de druckit. Var tredje har kört bil tidigt dagen efter de varit påverkade

– Jag tycker att resultatet av enkäten är alarmerande. Det är verkligen inte ok att köra bil efter ett glas vin. Bilprovningen månar om säkra förare och kommer i samband med Trafiknykterhetens dag att ta tillfället i akt att informera kunderna om konsekvenserna av rattfylleri, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors i ett pressmeddelande.

Förarna är mycket positiva till nykterhetskontroller; 80 procent tycker att alkoholås är bra och 81 procent att polisen borde göra fler kontroller.

– Varje vecka dödas någon på grund av rattfylleri på de svenska vägarna. Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Siffrorna visar att vi fortfarande har mycket opinionsarbete kvar att genomföra innan alla kommer till insikt om att bilen ska stå efter ett enda glas öl eller vin, säger Arne Winerdal, vd MHF, i samma pressmeddelande.

Mer från Accent