Krönika

Eva Ekeroth: ”Rör inte mitt vin”

Enligt de nya nordiska näringslivsrekommendationerna som presenterades förra veckan ska man dricka så lite alkohol som möjligt, helst ingen alls. Däremot saknades rådet för ammande kvinnor att helt avstå från alkohol, som fanns med i den version som gick ut på remiss vilket uppmärksammats i media de senaste veckorna. Rune Blomhoff, professor vid Oslo universitet och projektledare för arbetet med rekommendationerna, vill inte uppge varför rekommendationen tagits bort, skriver Omni/TT

Men då uppmärksamheten i media varit stor har säkerligen även pressen på projektgruppen också varit det. För är det något som man inte får ge sig på så är det vuxnas rätt att dricka alkohol.

Som nybliven förälder förväntas man ge upp mycket som för andra är självklart, till exempel möjligheten till en hel natts sömn, att få äta middag i lugn och ro eller att kunna gå i väg och göra något för sig själv. Plötsligt kretsar allt kring det nya lilla livet. Alla vill förstås det bebisens bästa och är beredda att göra stora uppoffringar – men det finns en gräns. Den verkar gå vid alkohol.

”Stora uppoffringar görs för det nyfödda barnet, men gränsen verkar gå vid alkohol.”

Att en vuxen person, som nyligen varit tvungen att avstå från alkohol under en hel graviditet, ska uppmanas att låta bli ytterligare en tid får sinnena att rinna över. 

I Svenska Dagbladet kallar Agnes Wold förslaget ”ovetenskapligt, bakåtsträvande och moralistiskt”.

Själv tycker jag att rådet känns vetenskapligt, modernt och framåtsträvande. Vetenskapligt för att vi, där vi saknar säker kunskap om risker, brukar rådas att undvika. Alkoholnivåerna i bröstmjölk är mycket låga, men vi brukar inte tolerera att våra nyfödda alls kommer i kontakt med andra cancerframkallande ämnen, varken i leksaker, bilbarnstolar eller ma. Inte ens om nivåerna är aldrig så låga. Större än de medicinska riskerna är dock andra risker. Som Sven Andréasson och Frida Dangardt skrev i Svenska Dagbladet i maj visar studier att alkoholkonsumtion minskar mjölkproduktionen, att barnet dricker mindre, och att barnets sömnmönster påverkas.

Som Accent tidigare rapporterat ökar dessutom risken för att barn dör i plötslig spädbarnsdöd om föräldrarna druckit alkohol, eller är påverkade av någon annan drog.

Att jag tycker att rådet känns modernt är för att ju fler studier som görs desto farligare framstår alkohol – för alla. Tiden då ett glas vin ansågs nyttigt är förbi. Forskningen har vederlagt den gamla sanningen. Nu är det dags att se alkohol för vad det är – en drog. Modernt känns det också för att alkohol är mindre viktigt för de som är unga idag. Nyblivna föräldrar har vuxit upp i en tid där alkohol inte varit en självklar del för att umgås och ha kul. De klarar säkert utmärkt att avstå några månader till.

”Förhoppningsvis är nyblivna föräldrar kloka nog att strunta i att dricka alkohol.”

Framåtsyftande känns det icke-antagna rådet för att det är nästa generation det gäller. Vad gäller bilkörning tycker de flesta att det är säkrast om den som ska köra håller sig till alkoholfritt; även om promillegränsen kan klaras även efter ett glas eller två. Man chansar inte, man vet att gränsen är flytande. Detsamma borde vara självklart när man har spädbarn i sin vård – oavsett kön på vårdnadshavare, eller om man ammar eller ger ersättning. Förhoppningsvis är nyblivna föräldrar kloka nog att strunta i att dricka alkohol. Det är inte moralism, utan sunt förnuft.

Mer från Accent