Alkohol

Alkohol ökar risken för plötslig spädbarnsdöd

Om mamman har druckit alkohol ökar risken att ett spädbarn dör. Trots det informeras inte svenska föräldrar om risken med att dricka.

När rekommendationerna att låta spädbarn sova på mage togs bort minskade antalet barn som dog av plötslig spädbarnsdöd i Sverige från över 100 per år till ca 15–20. Trots den kraftiga minskningen är plötslig spädbarnsdöd fortfarande den vanligaste orsaken till att små barn dör. Ändå saknas fortfarande kunskap om vad som ligger bakom.

– Det är en uteslutningsdiagnos. När man inte hittar någon annan dödsorsak och barnet oväntat dör ställer man diagnosen plötslig spädbarnsdöd, säger Kerstin Nordstrand, utredare på Socialstyrelsen och den som ansvarat för framtagning av myndighetens råd till föräldrar och vårdpersonal.

En av riskfaktorerna för plötslig spädbarnsdöd är alkohol. Av en internationell studie, publicerad i British medical journal 2013;3, framgår att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar fem gånger om mamman druckit två glas alkohol eller mer det senaste dygnet.

Om barnet delar säng med en mamma som druckit ökar risken kraftigt, särskilt om barnet är litet. Vid två veckors ålder är risken närmare 90 gånger högre än om mamman inte druckit och barnet sovit i egen säng.

Hade mamman använt någon illegal drog ökade risken 11 gånger om barnet inte delade säng med föräldern. Antalet drogpåverkade som delade säng med barnet var litet, men de få fall det rörde sig om tyder på en ännu större ökning än om mamman druckit.

Att alkohol i sig kan medföra ökad risk för plötslig spädbarnsdöd är inget som föräldrar informeras om, bara i samband med att man sover tillsammans med barnet.

– Vi har inga rekommendationer om alkohol för att undvika plötslig spädbarnsdöd även om det finns studier som visar att finns det alkohol med i bilden så ökar risken, säger Kerstin Nordstrand.

På vilket sätt alkohol ökar risken är osäkert.

– Det beror antagligen på omsorgsbrist, att man har sämre koll på läget om man är påverkad. Man sover djupare och märker kanske inte heller om man lägger sig över barnet ifall man delar säng, säger hon.

Det har gjorts tusentals studier på plötslig spädbarnsdöd vilket har gjort att man kunnat identifiera en rad riskfaktorer. De är utgångspunkten för de sex råd som Socialstyrelsen ger till nyblivna föräldrar:

  • Låt spädbarnet sova på rygg.
  • Avstå från nikotin.
  • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
  • Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.
  • Amma om det är möjligt.
  • Napp kan användas när barnet ska sova.

 Varför finns inte ”avstå från alkohol” med som ett av råden?

– Även om det finns ett samband så är det inte särskilt starkt. Risken ökar om man samsover med barnet, men det rekommenderar vi ju föräldrar att avstå ifrån. Följer man det rådet är risken mycket liten, säger hon.

Och det är riktigt, men vad som också framgår av artikeln i British Medical Journal är att alkohol är en större riskfaktor än att dela säng med barnet. Ändå väljer Socialstyrelsen att avråda från att sova tillsammans men inte att avstå från alkohol.

Kunskapen är inte ny. Redan 2010 publicerade tidskriften Addiction en artikel där en studie presenteras som visar att antalet fall av plötslig spädbarnsdöd ökar på helger och är som högst på nyårsafton, en kväll då alkoholkonsumtionen är som högst.

I USA presenterades i november förra året nya råd i en rapport från American Academy of Pediatrics. Där påtalar man att föräldrarna bör undvika alkohol och illegala droger, särskilt om föräldrarna delar säng med barnet.

– Det stämmer att alkohol inte finns med bland de sex råden, men läser man foldern så står det tydligt i bakgrundstexten till rådet om att inte sova i samma säng, att risken ökar avsevärt om föräldrarna druckit. Det tycker jag att vi är tydliga med, säger Göran Wennergren, senior professor på avdelningen för pediatrik vid Göteborgs universitet och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som deltagit i den expertgrupp som arbetet fram råden.

Han håller dock med om att alkohol kanske borde fått en egen punkt.

– Alkohol är en egen riskfaktor även om risken ökar mångdubbelt om man dessutom sover med barnet. Vi reviderar råden regelbundet och det är troligt att vi tar med alkohol nästa gång, säger han.

Han anser att det borde vara ett generellt råd att man inte ska ha hand om bebisar när man har druckit alkohol.

Kerstin Nordstrand tycker också att man borde våga prata mer om alkohol.

– Att dricka alkohol när barnet är så skört är inte lämpligt av andra skäl. Dels vet man att barn reagerar på lukten och dessutom tappar man uppmärksamheten. Att dricka så att man blir onykter är helt olämpligt tillsammans med små barn, säger hon.

Riskbrukande föräldrar måste erbjudas stöd.

– Det öppnar för möjligheten att ta reda på hur föräldrarna förhåller sig till alkohol och att prata om levnadsvanor i allmänhet och hur man ska förhålla sig till tobak och alkohol, säger hon.

Fotnot: Att bara mammans alkoholkonsumtion nämns beror på att pappornas sällan rapporteras. När det gäller rökning däremot redovisas det även för fäder. I artikeln i Brittish medical journal skriver forskarna att de antar att pappan oftast också druckit om mamman har det.

Mer från Accent