Valet 2022

UNF valspurtar om ungas rättigheter

– Vi har mött mycket positiva reaktioner, säger Simon Schönbeck, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

Under valspurten satsar Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, på att runt om i landet inleda samtal med politiker om barns rättigheter. Det sker genom debatter, samtal i partiernas valstugor, och i en brevkampanj. 

– Vi har mött mycket positiva reaktioner och många politiker har tagit till sig våra frågor, speciellt på lokal nivå, säger Simon Schönbeck, som sitter i UNF:s drogpolitiska utskott som tagit fram kampanjen. 

Kampanjen vill uppmärksamma att barnkonventionen faktiskt är en lag och inte en önskelista. 

Simon Schönbeck påpekar att en del av problemet är just att politiker gärna pratar om förebyggande arbete, men att det inte sker några förändringar i praktiken.

– Eftersom konventionen är upptagen som lag så har barn lagstadgade rättigheter, men det är väldigt olika från kommun till kommun hur det ser ut i verkligheten. Det vi har märkt när vi har pratat med kommunpolitiker är att många inte förstår att barn har rätt till de här sakerna.

Han berättar att politiker under kampanjandet ofta svarar nej på frågan om de följer barnkonventionen.

– Det är ju helt absurt och grovt problematiskt, och det hade vi inte accepterat om politiker pratade om upphandling till exempel.  

Politikersamtalen sker främst på lokal nivå och med ungdomsförbunden, medan de etablerade partierna främst nås genom brevkampanjen.

– Vi har bland annat hållit i två debatter med ungdomsförbunden. Vi riktar främst in oss på politiker i den här valrörelsen eftersom vi vet att oavsett vilken sida som vinner valet så kommer ingen av dem göra tillräckligt för att arbeta med våra frågor, säger Simon Schönbeck. 

”Det hamnar lätt i att det blir en fråga om man ska avkriminalisera cannabis eller inte. Men man pratar inte om det faktum att så många unga söker vård för cannabismissbruk.” 

Simon Schönbeck

Därför jobbar UNF nu med att få igång samtal om att inte lägga ner fritidsgårdar, och att inte dra ner på det förebyggande arbetet. 

– Vi vill lyfta samtalet. Det hamnar lätt i att det blir en fråga om man ska avkriminalisera cannabis eller inte. Men man pratar inte om det faktum att så många unga söker vård för cannabismissbruk. 

Vid valstugebesöken diskuterar UNF:arna med politiker på plats för att föra upp sina frågor på agendan och kartlägga vad partierna tycker.

– Många partier har knappt arbetat med de här frågorna och även om det märks att ungdomsförbunden är mer engagerade och bättre insatta i ungdomsfrågor så händer det inte mycket inom partierna.

I brevkampanjen skickar UNF brev till socialnämnderna i alla Sveriges kommuner för att upplysa om att arbetet med barn faktiskt är deras skyldighet. 

– Barn har rätt till fritid och förebyggande insatser för att unga inte ska hamna i missbruk, och rätt till vård om det behövs. Vi hoppas starta en diskussion kring frågorna som förhoppningsvis leder till förändring, säger Simon Schönbeck. 

Mer från Accent