Internationellt bistånd

Så ska scouting hjälpa barn i Uganda

Ett nytt projekt i norra Uganda ska starta 60 nya scoutklubbar. Målet är att skapa trygghet och bättre livsvillkor för 8000 barn.

Regionen kring Västra Nilen i norra Uganda är en utsatt region, med svår fattigdom. Under många år har området dessutom tagit emot en stor mängd flyktingar från Sydsudan, som präglats av långvariga inbördeskrig och konflikter. Det är här scoutklubbarna ska startas, i en stor satsning genom samverkan mellan den ugandiska scoutorganisationen Uganda Girl Guides Association, UGGA, och IOGT-NTO-rörelsen. Det hela kan förverkligas tack vare ett anslag på 3,3 miljoner kronor från Akelius foundation och Radiohjälpen.

– Människor flyr över gränsen, och 60 procent av de som flyr är barn, berättar Johanna Davén, generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, som ansvarar för rörelsens internationella verksamhet.

Hon beskriver hur de stora flyktinglägren utgör en otrygg miljö för de redan traumatiserade barnen, som riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och människohandel. Alkoholkonsumtionen är hög hos både vuxna och unga, och många barn blir delaktiga i att producera och sälja alkohol. Det saknas resurser för att erbjuda god utbildning, med brist på utbildade lärare och utbildningsmaterial. 

– Fyra av fem barn hoppar av skolan innan de gått klart grundskolan. En anledning kan vara att barnen behöver börja jobba.

Inte sällan är anledningen att föräldrarna missbrukar, och barnen tvingas hjälpa till med att försörja familjen.

Johanna Davén gläds åt att scoutorganisationen UGGA nu får möjlighet att starta verksamhet i de två distrikten Yumbe och Arua i norra Uganda.

– Det här kan ske tack vare att så många föreningar engagerade sig i Världens barn, säger Johanna Davén och förklarar hur det hänger ihop:

Under 2023 års Världens barn-insamling lovade finansmannen Roger Akelius att dubbla de pengar som samlades in av bland annat föreningar och medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen. Organisationer har sedan kunnat ansöka om pengar till projekt som riktar in sig på utbildning, och projektet ”Children Education for a Bright Future” var ett av de som beviljades stöd från Radiohjälpen som driver Världens barn. Målet är att nå 8000 barn mellan 10 och 17 år, med start den 1 juli.

De nya scoutklubbarna ska ge barnen en möjlighet till regelbunden verksamhet med aktiviteter, hjälp med skolmaterial och hygienartiklar. Inte minst får barnen delta i ett sammanhang med vuxna ledare som skapar trygghet och gemenskap. I grunden handlar det om barns rättigheter, som rätt till skydd från våld och övergrepp, rätt till utbildning och lek.

– Vi ska jobba för att barnen ska kunna klara skolan.

Liksom allt biståndsarbete inom ramen för IOGT-NTO-rörelsen sker det i samverkan med en lokal organisation. UGGA är en etablerad organisation i Uganda, som nu tar med sig sina väl inarbetade metoder till en ny del av landet.

– UGGA vet hur de bedriver scoutklubbar, de vet hur man når barn och de kan pedagogiken.

Det innebär att det går att sätta igång snabbt.

– De kan språket och den lokala kontexten. Och vi från IOGT-NTO-rörelsen i Sverige kan alkoholfrågan – det är vår expertis. Vi bidrar med olika delar.

Johanna Davén konstaterar att en viktig del av projektet är att prata om alkohol, både med barnen och genom utbildningar för lärare och föräldrar. Det kommer även genomföras informationskampanjer i de lokala samhällena för att nå så många familjer som möjligt.

– Alkoholen känner inga gränser, säger Johanna Davén. Den finns i alla samhällsklasser, i alla länder och konsekvenserna är på många sätt desamma.

Hon gör en jämförelse med Sverige, där barns skolgång också påverkas om det finns missbruk i familjen. Men i ett land där samhällets skyddsnät är svagare, och alkoholpolitik mer eller mindre saknas helt, drabbas människor hårdare.

– I Sverige lärde vi oss en läxa på 1800-talet, att vi behöver ha en restriktiv alkoholpolitik. Alkoholreglering är den bästa exportvara vi har – det skulle bidra så till utveckling i många länder!

Just i Uganda stöttar IOGT-NTO-rörelsen även organisationen Uganda Alcohol Policy Alliance, UAPA, som jobbar för att landet ska få en restriktiv alkohollagstiftning.

Men Johanna Davén oroas av åtstramningarna och regeringens reformagenda för det svenska biståndet. Hon beskriver att det finns en stor osäkerhet både bland svenska biståndsorganisationer och samarbetspartner runt om i världen, som inte vet om de kan fortsätta sitt arbete.

– Svenskt utvecklingsarbete har varit så välkänt ute i världen för att ha hög standard. Det riskerar nu att kastas omkull, menar Johanna Davén som ändå hoppas att IOGT-NTO-rörelsen ska kunna fortsätta stötta sina partners.

– Projektet i norra Uganda vet vi dock med säkerhet kommer att kunna genomföras, där är finansieringen säkrad i och med pengarna från Akelius Foundation.

Verksamheten med scoutklubbarna har stöd i två år.

– Med tanke på situationen i området borde det pågå i tio år, men vi kan verkligen göra skillnad även på två år. Det är en droppe i havet, men det har stor betydelse för varje barn.

Mer från Accent