Namnfrågan

Namnfrågan väcker känslor

Vad ska IOGT-NTO heta? Om det har medlemmarna olika åsikter.

Ett eventuellt namnbyte för IOGT-NTO ska utredas enligt kongressens beslut 2019. Namnet IOGT-NTO var en kompromiss när de två nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO 1970 slogs samman och namndebatten drog ut på tiden. Sedan dess har frågan regelbundet dykt upp på förbundets kongresser. Vid den senaste kongressen 2021 beslutades att frågan ska utredas.

I Accents första nummer 2022 publicerades två inlägg som argumenterar för olika namnalternativ: IOGT och Movendi Sverige. När Accent sedan efterfrågade läsarnas åsikter gick debatten hög.

På Instagram var det vanligaste svaret att det nya namnet borde vara IOGT. På andraplats kom förslagen Sober och Nykterhetsrörelsen, och enskilda följare föreslog alternativen Movendi Sverige, Svenska nykterhetsförbundet, NTO, Svenska Godtemplarorden och Nykterhetsfolket.

I IOGT-NTO:s diskussionsgrupp på Facebook engagerades många av frågan. Även här var det vanligaste förslaget att stryka NTO ut namnet och bara heta IOGT. Men det fanns också många som ifrågasatte nödvändigheten av att överhuvudtaget byta namn. Många oroar sig över kostnaden ett namnbyte skulle föra med sig och att man skulle förlora sitt varumärke.

”Ett byte kostar pengar och behov av att skapa nya förtroenden hos allmänheten,” skriver Håkan Karlsson, ordförande för Majblomman i Norrköping.

Men det finns också medlemmar som ser det som en nödvändighet att byta namn.

”Bara för att man ha en lång historik behöver det inte spegla namnet, det kan vara en nackdel att man identifierar sig med ett namn med gamla anor också,” skriver Rickie Hampshire från föreningen Vildvuxen.

Att dagens namn från början var en förkortning, som idag inte står för något, är också en fråga som diskuteras.

”Är det verkligen ett problem att IOGT-NTO inte står för nån särskild förkortning längre? Det är ett etablerat varumärke som folk känner till. Vem vet tex ens vad LO står för? Ingen typ. Men alla vet ju vad LO är,” skriver Angelica Ogland, chefredaktör för Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, tidning Motdrag.

Elin Lundgren, riksdagsledamot och tidigare generalsekreterare för UNF, efterfrågar en undersökning som tar reda på hur väl etablerat IOGT-NTO är som varumärke i svenskarnas medvetande.

”Vad säger en fräsch undersökning om kännedomen om oss och vårt namn? I vilka olika målgrupper? Det tycker jag väger in. Ett etablerat namn är dumt att kasta bort. Men viktigast är vad vi är bakom namnet,” skriver hon.

Mer från Accent