Covid 19

Movendi: Pandemin öppnar nya dörrar

Coronakrisen sätter krokben för en del av nykterhetsrörelsens internationella organisation Movendis arbete. Samtidigt öppnar pandemin nya dörrar enligt ordförande Kristina Sperkova.

Mycket av det påverkansarbete som Movendi (tidigare IOGT International) vanligen ägnar sig åt är pausat. Allt från fysiska möten med stödgrupper och regeringar, till resor, ställs in.

Istället tvingas organisationen arbeta på nya sätt, och kan, enligt ordförande Kristina Sperkova, göra stor skillnad just tack vare virusutbrottets risker.

Movendi följer utvecklingen genom medierapportering och noterar hur Världshälsoorganisationen, WHO, uttalar sig. Något som blir viktigt när allt fler länders restriktioner för alkohol skiftar fram och tillbaka under pandemin.

– Vi iakttar hur länder reagerar: vissa stänger allt i samhället, andra ser alkoholförsäljning som essentiell verksamhet och låter butikerna hålla öppet. Genom att våra medlemsorganisationer samlar erfarenhet i sina respektive länder, kan de sedan skriva uttalanden, kontakta media och dela informationen med medlemmar i andra länder om hur de kan ingripa, säger Kristina Sperkova.

Enligt henne är det en rad medlemsorganisationer världen över som agerat under coronakrisen. Ett exempel är Kenya där regeringen mitt i krisen bestämde att alkohol och tobak skulle bli essentiella varor i samma kategorin som mat.

Medlemmar i Movendis nätverk mobiliserade andra organisationer och tillsammans skrev de ett öppet brev till myndigheterna, där de kritiserade beslutet. Liknande initiativ har även skett i Zimbabwe, där regeringen först stängde alkoholbutiker bara för att två dagar senare öppna dem igen.

På Sri Lanka har även ungdomsaktivister startat en kampanj i sociala medier där de informerar alkoholkonsumenter och rökare om riskerna för infektion och möjliga komplikationer med Covid 19. I Bosnien har organisationen helt ställt om sin verksamhet till digitala möten, och varje vecka kommer de med något nytt för att hålla ungdomar engagerade: Allt från språkkurser till samtal med äldre ungdomar om deras personliga resa. Och det är bara ett axplock.

Kristina Sperkova ser därför att coronaviruset kan medföra åtminstone något positivt:  fler tar varningarna om alkoholskador, så som nedsatt immunförsvar, på allvar. Och hon hoppas att det kommer leda till att alkoholskador flyttas högre upp på prioriteringslistan för regeringar efter krisen. 

– Covid 19 öppnar upp för att prata mer om alkoholens hälsopåverkan och belyser hur allvarlig situationen är. Krisen har gjort det mycket mer synligt, säger hon.

Samtidigt ser Kristina Sperkova mer oro hur många människor med alkoholproblem världen över inte kan få hjälp när stödprogram och möten pausats likt resten av samhället.

–  Det är jobbigt att se. Jag hör även om hur många människor tappar sina rutiner och social kontroll, samt försöker göra sin existens trevligare med hjälp av alkohol under utbrottet. Frågan är hur många fler som kommer att utveckla alkoholproblem på grund av isoleringen?

Mer från Accent