Covid 19

WHO: Alkoholen behöver begränsas

Världshälsoorganisationen WHO har gått ut med att man avråder från alkoholkonsumtion under coronakrisen.

I Iran har över 600 personer dött av alkoholförgiftning sedan coronakrisen tog fart där.

– Tidigt började vi få rapporter om att människor dog av alkoholförgiftning på olika platser i världen. Vi såg att det var kopplat till en myt om att alkohol kan hjälpa mot att smittas med Covid-19, säger Carina Ferreira-Borges, programchef för alkohol, narkotika och fängelsehälsa på WHO Europa under ett webinarium med Movendi.

För att bekämpa ryktena har WHO nu sammanställt ett faktablad om alkohol och Covid-19.

– Huvudbudskapet är att alkohol inte kommer att skydda någon från att bli smittad. Alkohol är inte ett nödvändigt livsmedel och behöver begränsas.

Tvärt om menar WHO att alkohol är en riskfaktor när det gäller Covid-19.

– Det finns ingen säker nivå för alkoholkonsumtion. Alkohol skadar immunsystemet och är alltid en riskfaktor för att drabbas av infektionssjukdomar så som Covid-19. Risken ökar med varje glas alkohol. Om du dricker så borde du hålla dig till en minimum.

Men det finns även andra skadliga aspekter.

– Alkohol skadar omdömet vilket kan leda till att man hamnar i situationer där man riskerar att bli smittad som man annars hand undvikit.

Carina Ferreira-Borges säger att många har hamstrat alkohol hemma och att det innebär en risk att man använder alkohol för att handskas med stress eller uttråkning under isolering.
– Vi bör inte använda alkohol för att handskas med våra känslor. Alkohol gör bara de känslorna värre.

Alkohol är också kopplat till våld i hemmet. När familjer isoleras i hemmet kan frustrationen över situationen leda till våld. föräldrar behöver också tänka på vad det innebär att dricka inför sina barn.
– Om föräldrar ska dricka så bör de inte göra det i närheten av sina barn. Det gäller att vara en förebild och vad man skickar för signaler till sina barn om alkohol.

Men i grunden behövs strukturella åtgärder.
– Alkoholkonsumtionen borde begränsas på befolkningsnivå och för det krävs att regeringar går in med styrmedel, Carina Ferreira-Borges.

Mer från Accent