IOGT-NTO-rörelsen

Minskade intäkter för hela rörelsen

Vikande intäkter för Miljonlotteri får konsekvenser för alla fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen.

Accent har de senaste veckorna rapporterat om rejält minskade intäkter för IOGT-NTO. Den rambudget på 117 miljoner kronor (exklusive bidragen till övriga förbund) som IOGT-NTO:s kongress beslutade om i juni i fjol har reviderats och landar istället på en betydligt lägre nivå från 2023.

Sjunkande intäkter innebär även lägre bidrag till övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen; barnorganisationen Junis, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF). Accent har per mejl frågat de tre förbunden vilka konsekvenser de förändrade ekonomiska förutsättningarna får för dem.

”Exakt vilka konsekvenser de minskade intäkterna från Miljonlotteriet kommer ha för NSF vet vi i nuläget inte. Just nu jobbar styrelsen för att ta fram förslag för reviderad budget med mål att fatta beslut på förbundsstyrelsens möte i maj”, skriver Theres Sysimetsä​, generalsekreterare för NSF, och fortsätter:

”Vi kommer såklart också behöva göra besparingar och omprioriteringar, men har ännu inte landat i något konkret. Eftersom det mesta av verksamheten ute i kårerna inte är direkt beroende av ekonomiskt stöd från förbundet hoppas och tror vi att de förändringar vi gör inte kommer vara kännbara för medlemmarna direkt.” 

Junis räknar, skriver förbundsordförande Mona Örjes, med att få cirka 13 miljoner kronor i bidrag från Miljonlotteriet i år, och 8 miljoner nästa år: ” Det kan jämföras med 2020 och 2021, då vi fick cirka 16 miljoner årligen.”

Junis förbundsstyrelse räknar med att fatta beslut om en reviderad budget i maj.

”Det här är så stora förändringar, att man inte kan börja med att plocka bort eller skära ner på olika poster. Istället kommer styrelsen att fokusera på vad som är viktigt för Junis som helhet, för Junis medlemmar och för barn i allmänhet. Vi kommer att utgå från hur Junis ska vara och se ut efter denna omställning, och vad man kan göra för de pengar som vi faktiskt kommer att ha.”

”I processen ska vi ha ett tydligt barnperspektiv, vi ska se budget och verksamhet ur flera års perspektiv och vi ska föra en dialog där många kloka människor från olika delar av organisationen får komma till tals.”  

UNF:s förbundsordförande Filip Nyman svarar så här: ”UNF arbetar med ekonomi på ett lite annorlunda sätt än vad de andra förbunden gör, och det gör att detta påverkar oss först 2024.”

”Vi håller redan på nu att se över vilka kostnader vi behöver se över och hur vi vill organisera vår organisation. Vi kommer ha en del svar på förbundsstyrelsemötet i maj men mycket kommer att reda ut sig till hösten.”

Mer från Accent