Kongress 2021

Koll på kongressen – så gör du för att delta

Party och politik – allt är som vanligt – och ändå annorlunda. En fördel med en digital kongress är att fler kan delta.

Många kommer säkert att sakna möjligheten att träffa nya och gamla vänner ”på riktigt” under kongressen. Å andra sidan kan fler delta, utan kostnader för resor och övernattning, och mindre tid går åt.

– Jag tycker att man ska passa på att vara med och bidra till IOGT-NTO:s utveckling. Det är något vi gör tillsammans, säger Linda Vismer, förbundsstrateg.

Främst är det två saker som hon tycker talar för att alla ska ta chansen.

– Dels för att den digitala formen gör att man kan engagera sig i de frågor man vill, så mycket eller lite man vill. Dels för att alla medlemmar, även de som inte är ombud, från och med i år kan lägga förslag på kongressen och därmed påverka vad ombuden kan rösta om. 

Winnie Blom-Jensen. Foto: Jens Wingren

Ingen kongress utan festligheter. Det gäller även när den hålls digitalt.

– Det ska bli fantastiskt roligt. Vi har fått ihop ett program som är möjligt att genomföra digitalt så att alla kan hitta något efter sitt tycke och smak, säger Winnie Blom-Jensen, verksamhetsutvecklare.

Festligheter och andra kringaktiviteter kommer att ske på Zoom. 

– Man når dem genom att klicka på programpunkten på kongresswebben. De kommer också att kunna ses i Facebook-gruppen IOGT-NTO-medlem. Ingen ska behöva missa något, säger hon.

För att delta i förhandlingarna måste man däremot registrera sig. Viktigt att tänka på är att den mejladress man uppger är densamma som i medlemsregistret. Har du bytt mejladress kan du själv gå in och ändra i medlemsregistrets Mina sidor med hjälp av Bank-id. 

Den som är registrerad kan delta i en två timmar lång utbildning som ges vid flera tillfällen 7–11 juni i de olika programvarorna. 

Kongressen hålls 28 juni – 4 juli, men börjar egentligen redan 8 juni.

– Klockan åtta den åttonde har vi lanseringskväll på Zoom. Då presenteras alla handlingarna och då öppnar också diskussionerna i VoteIT, säger Linda Vismer.

Zoom och VoteIT är de två plattformar som kommer att användas vid förhandlingarna.

– Zoom används för live-sänding, men vill man delta i diskussionen är det inte i Zoom man begär ordet utan i VoteIT. Anledningen är att förslagen ligger där och att VoteIT kan hantera talarlistor så att nya talare prioriteras.

Zoom används främst för att skapa en kongresskänsla säger Linda Vismer.

– Syftet är att skapa igenkänning och gemenskap. Dessutom kan de som inte har skrivandets gåva få chans att framföra sina inlägg muntligt. 

Linda Wismer. Foto: Pressbild

Vad ser du själv mest fram emot under kongressen?

– Att vi får en ny strategisk inriktning och att den, oavsett om det blir förbundsstyrelsens förslag eller något annat, ska få ett stort stöd så att vi kan känna att det är vår gemensamma strategi. Och så vill jag att kongressen överträffar förväntningarna på en digital kongress. 

Under kongressdagarna är det i allmänhet förslagsstopp 18.00. Omröstningarna i VoteIT startar 19.00 och avslutas nästa dag kl 18.00. Såväl förslag som ombudens röster kan avläggas när som helst under tiden till förslags/röststopp. 

Varje morgon inleds med gymnastik 9.00, klockan 11.00 är det fika, varje kväll sammanfattas dagen i Kongressaktuellt 19.00 och 21.00 är det nattkafé.

– Gympapassen kommer att variera från pulshöjare till Skogsbad och sittgympa. Elvakaffet hålls i spatial-chatten som man når via en länk på kongresswebben. En värd kommer att ta emot och hjälpa till att lotsa besökare rätt. Detsamma när vi öppnar nattkaféet där, säger Winnie Blom-Jensen. 

Mer från Accent