IOGT-NTO

Kim Reenaas om ny organisation: Nu är vi rustade

I april var IOGT-NTO:s nya kansliorganisation på plats – två veckor tidigare än planerat.

– Jag ser så otroligt mycket fram emot nästa fas i arbetet där vi tillsammans ska modernisera, positionera och utveckla vårt IOGT-NTO!

Det säger Kim Reenas, som tillträdde som generalsekreterare i september i fjol.

Det främsta skälet till omorganisationen är enligt Kim Reenaas att skapa de bästa förutsättningarna för att utföra det uppdrag förbundet och förbundskansliet har, och att ”möjliggöra för så mycket engagemang och verksamhet det bara går”.

– Samtidigt ska vi bedriva ett ändamålsenligt och uthålligt påverkansarbete, och vara ett stöd för andra organisationer i nykterhetsrörelsen och civilsamhället. Förbundet har också en viktig roll i att löpande utveckla organisationen och förvalta våra tillgångar på bästa sätt, säger hon och fortsätter:

– Med förbundets många roller och ibland komplexa uppdrag skulle jag också säga att den av kongressen beslutade ansvarsfördelningen för förbund och distrikt har visat vägen för arbetet. Både kongressen och förbundsstyrelsen fattar viktiga beslut om vad vi tillsammans ska åstadkomma, till exempel genom att anta strategier och planer. Sedan är det upp till oss på förbundskansliet att se till att just vår kugge i maskineriet fungerar på bästa sätt. Denna organisation är svaret på hur vi bedömer att vi gör just det.

Den nya organisationen var planerad att införas den 1 maj, men då besluten var fattade och man ville komma igång tidigarelades genomförandet till den 15 april.

En av förändringarna är en ny avdelning; utvecklingsavdelningen, med Sofia Modigh som chef.

– Utvecklingsavdelningens uppdrag är att utveckla de metoder och det stöd som behövs i föreningarna och verksamheterna. Det är en omfattande verksamhet som inrymmer bland annat medlems- och föreningsservice, utbildningsmaterial, kommunikation och centrala kampanjer.

Engagemangsavdelningen finns kvar, men ser något annorlunda ut.

– Engagemangsavdelningen inrymmer teamen som arbetar över hela landet och får sina uppdrag av distrikten. Det som tidigare var det nationella teamet ingår idag i utvecklingsavdelningen. Dennis Greve är engagemangschef och  har i den nya organisationen också rollen som IOGT-NTO:s biträdande generalsekreterare.

Ekonomi och andra funktioner för verksamhetsstöd (IT, juridik, fastigheter med flera) har slagits samman och Katariina Groth är nyanställd ekonomichef tillika avdelningschef för ekonomi och verksamhetsstöd. En biträdande avdelningschef ska rekryteras till avdelningen.

I samband med att IOGT-NTO:s organisation gjordes om har IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, INRIF, fått en egen ledningsgrupp.

– Vi tror att det är en styrka att arbeta på det sättet. I INRIF:s ledningsgrupp ingår insamlingschef Natasha Jevtic Esbjörnsson och Jens Rosbäck, som är avdeningschef för den internationella avdelningen och biträdande generalsekreterare i INRIF, säger Kim Reenaas.

Mer från Accent