Covid 19

Dagöholm: Klarar oss bättre än förväntat

"Det ser ljusare ut nu än för ett par månader sedan", säger Thomas Barrögård Fahlquist, vd.

Accent har tidigare rapporterat om hur verksamheten vid behandlingshemmet Dagöholm i sörmländska Katrineholm påverkats av pandemin. Samt om det ekonomiska stöd IOGT-NTO:s förbundsstyrelse i mars beslutade om. Idag ser vd Thomas Barrögård Fahlquist ljusare på framtiden.

– Vi har hittills klarat oss bättre än förväntat, såväl ur smittsynpunkt som ekonomiskt, vilket förstås gör att det ser ljusare ut nu än för ett par månader sedan.

– Det som i krisen har varit hjälpsamt för oss på Dagöholm, och för våra klienter och socialtjänsten, är vår satsning på att bygga upp en egen avgiftningsavdelning, samt vår förmåga att ställa om och erbjuda nya kompletterande tjänster.

Thomas Barrögård Fahlquist ger ett exempel på det:

– Under vårvintern har vi kunnat vara socialtjänsten behjälplig i samband med att regionernas avgiftningsplatser har begränsats på grund av pandemin. När vården ställts om till förmån för patienter som insjuknat i covid 19 har vår avgiftningsavdelning kunnat ta emot klienter.

– Vi har också fått en högre andel behandlingsuppdrag än förväntat under de senaste två månaderna. 

Han påpekar dock att krisen inte är över.

– Vi vet inte fullt ut vilka konsekvenser coronaepidemin kommer att ha framledes. Nutidens korta placeringstider inom beroendevården gör också att det är svårt, för att inte säga omöjligt,  att genomföra en långsiktig prognostisering av utfall.

Mer från Accent