”Alkoholfrågan mer aktuell än någonsin”

Få förstod att NTO förde med sig en guldhöna – Miljonlotteriet – i bagaget när IOGT och NTO gick samman, säger Johnny Mostacero.

 – Det var två organisationer som tappat i kraft. Att sammanslagningen gick förhållandevis smidigt tror jag beror på att det fanns en hög medvetenhet om att framtidens utmaningar skulle hanteras bättre tillsammans och att man delade synen på demokrati, solidaritet och nykterhet, säger Johnny Mostacero, IOGT-NTO:s nuvarande ordförande, som bara var fyra år när IOGT och NTO gick samman.

Han säger att få förstod att NTO hade med sig en guldhöna i bagaget. 

– Där och då var det ingen som förstod vilken enorm betydelse Miljonlotteriet skulle ha för framtiden. Vårt lotteri har sedan 1965 levererat ett överskott som vi kunnat använda för att utveckla IOGT-NTO-rörelsen. Det vi får är ”guldpengar”, som bara vi och ingen annan kan villkora användningen för.

Märker du i ditt uppdrag som ord­förande av att IOGT-NTO varit två
organisationer? 

– Nej, i alla fall inte på nationellt plan. Lokalt kanske det finns en tydligare känsla av att identiteten förknippas med den ena eller den andra, men inte på ett sätt som skulle vara negativt. Det handlar mer om en känsla av ursprung. 

Johnny Mostacero tycker att det är bra att de fyra förbunden blivit mer självständiga.

– Jag som har mitt ursprung inom idrotten har en ganska krass syn på
det, och tycker det är bra att vi har en tydlig uppdelning. Då avser jag att få
äga sina frågor, peka ut riktning och fatta beslut. 

Däremot skulle han gärna se mer samverkan.

– Jag tror på en tätare samverkan kring den administrativa överbyggnaden i form av kansli och personal. Här skulle vi kunna vinna mycket, både i form av effekter på uträttat arbete och genom att hushålla med utgifterna.

Varför tror du att namnfrågan inte gått att lösa på 50 år? 

– Ja, säg det. Jag tror att känslan av tillhörighet och stolt historia är en stor del av svaret. IOGT-NTO är ett namn som, enligt dåtidens media, skämtsamt sas kräva sin nykterist för att kunna uttala. Men det bestod av två namn som var väl etablerade, med hög trovärdighet. Identiteten från respektive medlemsskara bars upp av namnet, och då var det svårt att acceptera att det skulle tas bort eller förändras.

Han är optimistisk inför framtiden.

– Framtiden ligger helt och hållet i våra egna händer. Genom Expedition 50 har vi gjort en hel del nödvändiga förändringar som syftar till att använda våra resurser på ett klokt sätt och att skapa förutsättningar för ett ökat medlemsengagemang. Det är för tidigt att se några effekter än, men känslan och stämningen i våra distriktsstyrelser andas optimism och framåtanda. 

IOGT-NTO har en viktig uppgift att fylla anser han.

– Alkoholfrågan och konsekvenserna som alkoholen orsakar är mer aktuella än någonsin. Våra medlemmar gör ett väldigt bra opinionsbildande arbete, inte minst genom att försvara monopolet mot politiker som på olika sätt vill runda lagstiftningen.

Mer från Accent