Ungas drickande

Vanligare med droger bland mobbare

Att använda alkohol, narkotika eller tobak var 2-3 gånger vanligare bland de som uppgav att de mobbat andra visar en ny undersökning.

Enligt en ny studie från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, så dricker de som mobbar mer än andra – och mår också sämre. Studien visar ett klart samband mellan att mobba och att ha erfarenhet av alkohol, droger, tobak, och spel om pengar. 

– Både de som mobbar och de som har blivit mobbade mår sämre, men det är första gången vi undersöker sambandet mellan mobbning och konsumtionen av alkohol, droger, tobak och spel om pengar, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN, som hoppas att studiens resultat kan bidra till att främja hälsa och förebygga problem bland unga. 

Studien visar också att flickor i högre grad blivit utsatta för mobbning, medan pojkar oftare uppgav att de mobbat andra. 

– Erfarenhet av alkohol, narkotika eller tobak var 2-3 gånger så stor än hos de som uppgav att de hade mobbat än hos övriga elever. Både de som mobbade och de som mobbats uttryckte också i en högre grad än andra att de hade psykosomatiska problem och kände missnöje över sig själva.

Charlotta Rehnman Wigstad pekar även på att unga idag blir utsatta på ett annat sätt än tidigare i sociala medier. 

– Antalet tillfällen som unga uppger att de blivit mobbade har ökat, från 25 gånger i genomsnitt per år till 28. I sociala medier kan det handla om att inte få en ”like”, eller att inte bli inbjuden i en grupp som alla vänner är med i. Det kan vara svårare att bemöta än att få en knuff på skolgården. 

Mer från Accent