Terapi

Terapi på nätet funkar fint – om du inte dricker för mycket

Nätterapi och motion fungerar bättre än traditionell behandling för sömnsvårigheter och depression, och lika bra för stress. Det sistnämnda gäller dock inte den som konsumerar riskabla mängder alkohol.

Catharina Strid, forskare i psykologi vid Lunds universitet, har jämfört resultaten av tre olika behandlingsmetoder för personer med lätta till medelsvåra psykiska problem, som depression, ångest, sömnproblem och stress.

En grupp fick internetbaserad KBT, en andra fysisk träning och den tredje gruppen fick sedvanlig behandling. Studien visade att internetbaserad KBT och fysisk träning hade bättre effekt på sömn och psykologisk funktion än traditionell behandling, som ofta innebär läkemedel. Men personer med riskabel alkoholkonsumtion fick inte den positiva effekten på stress.

– De sjönk inte lika mycket på stressmåttet som övriga deltagare gjorde. De verkade inte kunna ta till sig behandlingen lika bra, säger Catharina Strid till Accent.

Före försöket skiljde sig grupperna inte åt.

– Det var ingen skillnad på stressnivå innan behandlingen startade, men de får ändå inte samma effekt. Det var lite förvånande, säger hon.

Hur alkoholkonsumtionen påverkar vet inte forskarna.

– Vi vet ju inte, men vi har spekulerat i att en del kanske använder alkohol för att hantera stress. Vi vet inte heller om deras riskbruk har påverkats av behandlingen. Det är viktigt att fortsätta forskningen för att ta reda på svaren, säger hon.

Psykisk ohälsa leder till nedsatt funktion inom flera områden, och ofta också till sjukskrivning. Ändå får många som söker hjälp på vårdcentralen inte den hjälp de behöver. Primärvården missar ibland att såväl diagnosticera som att behandla problem som berör det psykiska välmåendet. Följden blir ett ökat lidande för den enskilda individen och stigande samhällskostnader med risk för långa sjukskrivningar.

Den nya studien visar att det är viktigt att utreda och bedöma olika aspekter av människors psykiska ohälsa.

– Det är en av slutsatserna i avhandlingen att man måste titta på alla delar och även screena för alkohol, säger Catharina Strid.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent