Opioidkris i USA

Sverige lyfts fram i amerikansk opioidrapport

En färsk studie föreslår nya lösningar på opioidkrisen. Det är den största, mest genomgående analysen av situationen i USA hittills. Sverige lyfts fram som ett unikt exempel i rapporten.

Opioidkrisen i USA förvärrades i och med att syntetiska opioider som fentanyl gjorde entré på marknaden. Nu orsakar drogen tiotusentals dödsfall årligen, skriver forskarna på RAND Corporation, en ideell forskningsorganisation och oberoende amerikansk tankesmedja.

Rapporten är den mest omfattande hittills om dåtid, nutid och framtid för olagliga syntetiska opioider. Forskarna har analyserat data rörande dödlighet och drogbeslag i flera länder, däribland Sverige, och har genomfört ett flertal expertintervjuer.

En av slutsatserna i rapporten är att spridningen av syntetiska opioider framförallt drivs av försäljarnas beslut, inte av användarnas efterfrågan.

– De flesta människor som använder opioider frågar inte efter fentanyl och skulle föredra att undvika att exponeras för det, säger Bryce Pardo, policyforskare på RAND till Science Daily.

Forskarna beskriver också hur opioiderna spritt sig till flera europeiska länder, där substansen i viss mån ersatt heroinet. Men Sverige lyfts fram som ett unikt undantag. Genom jämförelsen mellan Kanada, Estland, Finland, Lettland och Sverige vill forskarna se på tänkbara vägar som fentanylmarknaden skulle ta i USA i framtiden.

I rapporten skriver de att: ”Sverige visar på möjligheten att ha en olaglig fentanylmarknad som innehåller en ny produkt (nässpray), som är separat från heroinmarknaden och har distinkta distributionssätt”.

Vidare konstaterar de att Sveriges erfarenhet pekar på möjligheten att väsentligt störa distributionsnät, vilket exemplifieras av framgångsrika brottsbekämpande operationer i landet. De skriver också att det inte har funnits några rapporter om fentanylanaloger tillgängliga på den svenska marknaden sedan början av 2018 och att avvecklingen av onlineförsäljningen lett till en märkbar minskning av drogrelaterade dödsfall i Sverige mellan 2017 till 2018.

”I Sverige verkar den analoga marknaden för fentanyl fullständigt ha nedmonterats genom ansträngningar att rikta in sig på lokala distributörer.” Och ”Sverige lär en läxa i hur onlinemarknaden för analoger stängs ned efter att man riktat åtal mot marknadens tre största spelare”.

Tidigare var opioidproduktionen begränsad till en eller några få kemister i USA, vilket bromsade drogens spridning. Då kunde rättsväsendet upptäcka och stänga olaglig tillverkning av exempelvis fentanyl.

Men forskarna konstaterar att dagens opioidspridning drivs på av flera olika källor, som: mexikanska brottsorganisationer som smugglar fentanyl till USA, men också Kinas läkemedels- och kemiska industrier, som är dåligt reglerade. Dessutom gör internet det möjligt för producenter att annonsera och skicka syntetiska opioider till köpare över hela världen.

I rapporten menar forskarna att amerikanska beslutsfattare kommer behöva ta till okonventionella strategier för att möta utmaningarna med opioider. De förespråkar ett brett utbud av metoder, som; övervakade konsumtionssajter, att störa försäljningssätt, att testa droginnehåll, och öka tillgången till behandlingar som finns utanför USA, exempelvis heroinassisterande behandling.

– Det kan bli så att problemet med syntetiska opioider så småningom kommer att lösas med metoder eller tekniker som för närvarande inte finns, eller ännu inte har testats, säger Beau Kilmer, medförfattare och chef för RAND Drug Policy Research Center till Science Daily.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer