Reklam

Samband mellan ungas drickande och alkoholreklam

Industrins självreglering fungerar inte – underåriga i USA ser lika mycket reklam som de som får dricka. De som känner igen reklamen dricker mer än andra.

Alkohol är den vanligaste drogen bland unga. Alkohol bidrar också till de tre vanligaste dödsorsakerna bland unga alkoholkonsumenter i USA: skada, mord och självmord. En ny studie från Geisel School of Medicine i New Hampshire har tittat på sambandet mellan ungas alkoholkonsumtion och om de känner igen TV-reklam. Det skriver Medical News Today.

Resultatet av undersökningen visar att unga som känner igen alkoholreklam, gillar den och kan relatera reklamen till ett visst varumärke, oftare har druckit alkohol, oftare har varit berusade och oftare dricker riskabla mängder.

Det får forskarna att dra slutsatsen att reklamen kan ha påverkat de ungas beteende. Oavsett om det stämmer kan resultatet ge föräldrar en god indikation på om deras barn börjat dricka alkohol.

Undersökningen visar också att de som är underåriga har sett alkohol nästan lika ofta som de som uppnått åldersgränsen. Enligt forskarna visar det att självregleringen, som ska hindra att TV-reklamen når underåriga, inte fungerar.

År 2013 hade 66,2 procent av amerikanska gymnasieelever provat alkohol, 34,9 procent hade druckit den senaste månaden och 20,8 procent hade nyligen storkonsumerat alkohol.

Studien är publicerad i JAMA Pediatrics.

Mer från Accent